وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AutoCAD 2D&3D Smart House Exterior + Interior Design Course

سرفصل های دوره

Smart House Project with Exterior & Interior Design Course in AutoCAD 2D&3D. Step by Step Lecture in complete Project


1 - Introduction
 • 1 - AutoCAD-2D-3D-Smart-House.rar
 • 1 - Introduction
 • 2 - Downloads

 • 2 - House Project 2D
 • 3 - House Project 2D Introduction
 • 4 - Start New House Project 2D
 • 5 - Create Layers
 • 6 - Create Text Style
 • 7 - Create Dimension Style
 • 8 - Create Grid
 • 9 - Create Pad Footing Plan View
 • 10 - Create Foundation Column Plan View
 • 11 - Create Structural Column Plan View
 • 12 - Finish Foundation Plan View
 • 13 - Create Foundation Beam Plan View
 • 14 - Create Floor For Ground Floor
 • 15 - Create Wall For Floor Plan Ground Floor
 • 16 - Create Main Door For Floor Plan Ground Floor
 • 17 - Create Room Door For Floor Plan Ground Floor
 • 18 - Create Toilet Door For Floor Plan Ground Floor
 • 19 - Create Window Type1
 • 20 - Create Window Type2
 • 21 - Create Window Type3
 • 22 - Create Arch Opening For Floor Plan Ground Floor
 • 23 - Create Steps For Floor Plan
 • 24 - Create Staircase For Floor Plan
 • 25 - Finish Floor Plan Ground Floor
 • 26 - Create Home space Planning View For Floor Plan Ground Floor
 • 27 - Create Roof Plan View
 • 28 - Create Level For South Elevation View
 • 29 - Create South Elevation View Part1
 • 30 - Create South Elevation View Part2
 • 31 - Create South Elevation View Part3
 • 32 - Create South Elevation View Part4
 • 33 - Create West Elevation View Part1
 • 34 - Create West Elevation View Part2
 • 35 - Create West Elevation View Part3
 • 36 - Create West Elevation View Part4
 • 37 - Create Staircase For West Elevation View
 • 38 - Create Boundary Wall and Gate Plan View
 • 39 - Finish Boundary Wall and Gate Plan View
 • 40 - Create Typical Boundary Wall Detail View
 • 41 - Create Boundary Wall Sectional View
 • 42 - Front Gate Detail View
 • 43 - Create Boundary Wall and Front Gate Elevation View
 • 44 - Create Foundation Sectional View Part1
 • 45 - Create Foundation Sectional View Part2
 • 46 - Create ANSI C Title Block Part1
 • 47 - Create ANSI C Title Block Part2
 • 48 - Create Page Setup
 • 49 - Arrange Drawing inside Layout Part1
 • 50 - Arrange Drawing inside Layout Part2
 • 51 - Add Scale to Layout View Port
 • 52 - Change Titles on Title Block
 • 53 - Add Revision
 • 54 - Print Drawings

 • 3 - House Project 3D
 • 55 - House Project 3D Introduction
 • 56 - Start New House Project 3D
 • 57 - Create 3D Pad Footing
 • 58 - Create 3D Foundation Column
 • 59 - Create 3D Foundation Beam
 • 60 - Create 3D Floor For Ground Floor
 • 61 - Create 3D Wall For Ground Floor
 • 62 - Create Door Opening in Wall
 • 63 - Create Arch Opening in 3D Wall
 • 64 - Create 3D Flooring Tiles or Marbles
 • 65 - Create 3D Skirt or Baseboard to Floor Tiles or Marbles
 • 66 - Create 3D Main Door Type1
 • 67 - Create 3D Room Door Type2
 • 68 - Create 3D Toilet Door Type3
 • 69 - Create Window Opening in Wall
 • 70 - Create 3D Window Type1
 • 71 - Create 3D Window Louver Type2
 • 72 - Create 3D Window Type3
 • 73 - Create 3D Staircase
 • 74 - Create 3D Flooring Tiles or Marbles To Staircase Area
 • 75 - Create 3D Steps
 • 76 - Create Structural Column
 • 77 - Create 3D Roof
 • 78 - Create 3D Parapet Wall
 • 79 - ReArrange Column Height
 • 80 - Create 3D Exterior Design Part1
 • 81 - Create 3D Exterior Design Part2
 • 82 - Create 3D Exterior Design Part3
 • 83 - Create 3D Exterior Design Part4
 • 84 - Create 3D Exterior Design Part5
 • 85 - Create 3D Exterior Design Part6
 • 86 - Apply Paint to Wall Part1
 • 87 - Apply Paint to Wall Part2
 • 88 - Apply Plaster Material to Foundation
 • 89 - Create 3D Boundary Wall
 • 90 - Apply Grass Material to surface
 • 91 - Apply Paving Tiles
 • 92 - Create Road
 • 93 - Create 3D Front Gate
 • 94 - Place Camera For Exterior Rendering
 • 95 - Create Exterior Rendering

 • 4 - Interior Design Ceiling
 • 96 - Create 3D Interior Design Ceiling
 • 97 - Create Ceiling Corner moulding Design
 • 98 - Create 3D Ceiling Light1
 • 99 - Create 3D Ceiling Light2
 • 100 - Create 3D Moon Light Green
 • 101 - Create 3D Moon Light Red
 • 102 - Place Furniture Inside Building
 • 103 - Create Camera For Interior Design
 • 104 - Apply Paint to Interior
 • 105 - Create Interior Design Rendering
 • 106 - Place 3D Image inside Layout
 • 107 - Create Ceiling Design Drawing
 • 108 - Modify Title Block Project Information
 • 109 - Print Drawing
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 37123
  حجم: 8228 مگابایت
  مدت زمان: 744 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید