وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Artificial Intelligence and Machine Learning Course

سرفصل های دوره

Basic ideas and techniques in the design of intelligent computer systems.

 • 1. Introduction to Artificial Intelligence
 • 2. Definition of Artificial Intelligence
 • 3. Intelligent Agents
 • 4. Information on State Space Search
 • 5. Graph theory on state space search
 • 6. Solution for State Space Search
 • 7. FSM
 • 8. BFS on Graph
 • 9. DFS algo
 • 10. DFS with iterative deepening
 • 11. Backtracking algo
 • 12. Trace backtracking on graph part 1
 • 13. Trace backtracking on graph part 2
 • 14. Summary state space search
 • 15. Heuristic search overview
 • 16. Heuristic calculation technique part 1
 • 17. Heuristic calculation technique part 2
 • 18. Simple hill climbing
 • 19. Best first search algo
 • 20. Tracing best first search-1
 • 21. Best first search continue
 • 22. Admissibility-1
 • 23. Mini-max
 • 24. Two ply min max
 • 25. Alpha beta pruning
 • 26. Machine learning overview
 • 27. Perceptron learning
 • 28. Perceptron with linearly separable
 • 29. Backpropagation with multilayer neuron
 • 30. W for hidden node and backpropagation algo
 • 31. Backpropagation algorithm explained
 • 32. Backpropagation calculation part01
 • 33. Backpropagation calculation part02
 • 34. Updation of weight and cluster
 • 35. K-Means cluster‚NNalgo and appliaction of machine learning
 • 36. Logics reasoning overview propositional calculas part 1
 • 37. Logics reasoning overview propositional calculas part 2
 • 38. Propotional calculus
 • 39. Predicate calculus
 • 40. First order predicate calculus
 • 41. modus ponus,tollens
 • 42. Unification and deduction process
 • 43. Resolution refutation
 • 44. Resolution refutation in detail
 • 45. Resolution refutation example-2 convert into clause
 • 46. Resoultion refutation example-2 apply refutation
 • 47. Unification substitution andskolemization
 • 48. Prolog overview some part of reasoning
 • 49. Model based and CBR reasoning
 • 50. Production system
 • 51. Trace of production system
 • 52. Knight tour prob in chessboard
 • 53. Goal driven data driven production system part 1
 • 54. Goal driven data driven production system part 2
 • 55. Goal driven Vs data driven and inserting and removing facts
 • 56. Defining rules and commands
 • 57. CLIPS installation and clipstutorial 1
 • 58. CLIPS tutorial 2
 • 59. CLIPS tutorial 3
 • 60. CLIPS tutorial 4
 • 61. CLIPS tutorial 5 part01
 • 62. CLIPS tutorial 5 part02
 • 63. Tutorial 6
 • 64. CLIPS tutorial 7
 • 65. CLIPS tutorial 8
 • 66. Variable in pattern tutorial 9
 • 67. Tutorial 10
 • 68. More on wildcardmatching part01
 • 69. More on wildcardmatching part02
 • 70. More on variables
 • 71. Deffacts and deftemplates part01
 • 72. Deffacts and deftemplates part02
 • 73. Template indetail part1
 • 74. Not operator
 • 75. Forall and exists part01
 • 76. Forall and exists part02
 • 77. Truth and control
 • 78. Tutorial 12
 • 79. Intelligent agent
 • 80. Simple reflex agent
 • 81. Simple reflex agent with internal state
 • 82. Goal based agent
 • 83. Utility based agent
 • 84. Basics of utility theory
 • 85. Maximum expected utility
 • 86. Decision theory and decision network
 • 87. Reinforcement learning
 • 88. MDPand DDN
 • 89. Basics of set theory part 1
 • 90. Basics of set theory part 2
 • 91. Probability distribution
 • 92. Baysian rule for conditional probability
 • 93. Examples of Bayes Theorm
 • 63,400 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 31715
  حجم: 24264 مگابایت
  مدت زمان: 706 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  63,400 تومان
  افزودن به سبد خرید