وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Applied Text Generation using GPT and KerasNLP in Python

سرفصل های دوره

Dive into Hands-on TensorFlow and Python Programming with KerasNLP in Google Colab for an Immersive, Practical Learning


1 - Fundamentals
 • 1 - Introduction
 • 2 - About this Project
 • 3 - Why Should we Learn
 • 4 - Applications
 • 5 - Why Python Keras and Google Colab

 • 2 - Build and Train Model
 • 6 - Setup the Working Directory
 • 6 - text-generation.rar
 • 7 - What is inside the traintxt and validtxt
 • 8 - What is inside the codeipynb
 • 9 - Open the Project
 • 10 - Activate GPU
 • 11 - Checks the availability of the GPU
 • 12 - Mounts Google Drive
 • 13 - Install Keras NLP
 • 14 - Importing necessary libraries
 • 15 - Define the paths to the training and validation text files
 • 16 - Loads training and validation datasets and applies filtering
 • 17 - Computes the vocabulary
 • 18 - Initializes the WordPieceTokenizer
 • 19 - Initializes the StartEndPacker layer
 • 20 - Defines a preprocess function
 • 21 - Preprocesses the training dataset
 • 22 - Preprocesses the validation dataset
 • 23 - Creates an embedding layer
 • 24 - Building the TransformerDecoder layers
 • 25 - Creating and compiling the model
 • 26 - Summary of the models architecture
 • 27 - Training the model
 • 28 - Saving the trained model weights
 • 29 - Generates a prompt token
 • 30 - Generate the logits for the next token
 • 31 - Creates a GreedySampler instance for text generation
 • 32 - Creates a BeamSampler instance for text generation
 • 33 - Creates a RandomSampler instance for text generation
 • 34 - Creates a TopKSampler instance for text generation
 • 35 - Creates a TopPSampler instance for text generation
 • 36 - Define a custom callback
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 20516
  حجم: 346 مگابایت
  مدت زمان: 66 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید