وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering Neural Style Transfer: Tensorflow, Keras & Python

سرفصل های دوره

Hands-on Neural Style Transfer: Creating Artistic Images using Tensorflow, Keras, Python, and Google Colab


1 - Fundamentals
 • 1 - Introduction
 • 2 - What is Neural Style Transfer
 • 3 - About this Project
 • 4 - Why Should we Learn
 • 5 - Applications
 • 6 - Why Keras and Python
 • 7 - Why Google Colab

 • 2 - Model Building and Prediction
 • 8 - Setup the Working Directory
 • 8 - code.zip
 • 8 - content-image.zip
 • 8 - style-image.zip
 • 9 - Contents in Directory
 • 10 - Activate GPU
 • 11 - Checking the availability and usage of GPUs
 • 12 - Mount Google Drive to Google Colab
 • 13 - Necessary library imports
 • 14 - Setting the directory path
 • 15 - Displaying the base image and the style reference
 • 16 - Defining the desired dimensions
 • 17 - Preprocesses an image
 • 18 - Convert the generated image back to its original format
 • 19 - Calculate the Gram matrix
 • 20 - Calculates the style loss
 • 21 - Calculates the content loss
 • 22 - Calculates the total variation loss
 • 23 - Loading the VGG19
 • 24 - Creating a dictionary
 • 25 - Building a feature extraction model
 • 26 - Define the names of the style layers and the content layer
 • 27 - Set the weights
 • 28 - Calculates the total loss
 • 29 - Computes the loss and gradients
 • 30 - Set up the optimizer
 • 31 - Preprocess the base image style reference image and combination image
 • 32 - Perform the style transfer optimization loop
 • 33 - Save and display the final generated image
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17425
  حجم: 374 مگابایت
  مدت زمان: 83 دقیقه
  تاریخ انتشار: 13 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید