وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Ansible Content Creator Role and Collection

سرفصل های دوره

Mastering Ansible Automation Roles and Collections Code Writing and Testing.


1. Introduction
 • 1. Welcome
 • 2. Ansible terminology - What is an Ansible Playbook
 • 3. Ansible terminology - ansible vs ansible-core packages
 • 4. How to install Ansible in macOS
 • 5. How to install Ansible Lint in macOS
 • 6. How to install Ansible in Fedora 39
 • 7. How to install Ansible with PIP
 • 8. Execute command on the Ansible host - Ansible localhost

 • 2. Role and Collection Fundamentals
 • 1. How to Download and Use Ansible Galaxy Roles ansible-galaxy and requirements
 • 2. Download and Use Ansible Galaxy Collection - ansible-galaxy and requirements.yml
 • 3. Configure Ansible for AWS - ansible collection amazon.aws
 • 4. Configure Ansible for VMware - ansible collection community.vmware
 • 5. Build & Run an Ansible Execution Environment - ansible-builder & ansible-runner

 • 3. Advanced Development Techniques
 • 1. Ansible Development with Visual Studio Code
 • 2. Ansible Content Creator With ansible-creator
 • 3. Creating Ansible Collection Using ansible-creator and VSCode Ansible Extension
 • 4.1 exec.zip
 • 4.2 inventory.zip
 • 4.3 token.zip
 • 4. Creating a Custom Ansible Lookup Plugin in Python for retrieving API token
 • 5.1 exec fileread.zip
 • 5.2 fileread.zip
 • 5.3 inventory.zip
 • 5. Creating a Custom Ansible Lookup Plugin in Python for Reading a File

 • 4. Testing Strategies with Molecule and Scenario-based Testing
 • 1. Ansible Role and Collection Testing With Molecule
 • 2. Ansible Collection Role Testing with Molecule

 • 5. Best Practices and Optimization
 • 1. Ansible troubleshooting - macOS fork error
 • 2. Ansible troubleshooting - indentation error
 • 3. Ansible troubleshooting - undefined variable
 • 4. Ansible troubleshooting - invalid argument
 • 5. Ansible troubleshooting - missing module parameter
 • 6. Ansible collections - ansible.builtin vs ansible.legacy
 • 7. Leveraging Ansible Callback Plugins for Enhanced Performance
 • 8. Ansible troubleshooting - the role not found error
 • 9. Ansible troubleshooting - VARIABLE IS NOT DEFINED! ansible hostname

 • 6. Integration with Ansible Automation Hub and Continuous Integration (CI) Tools
 • 1. Automation Hub Installation
 • 2. Integrate Private Automation Hub with Automation Controller
 • 3. Crafting and Publishing Your Custom Ansible Collection on Automation Hub
 • 4. Profiling, Troubleshooting, and Optimizing Resources Ansible Automation Platform
 • 5. Executing Custom Lookup Plugins in the Ansible Automation Platform

 • 7. Thank You
 • 1. Thank You
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 28542
  حجم: 2139 مگابایت
  مدت زمان: 305 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 دی 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید