وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Automate Security By 30+ Ansible Examples

سرفصل های دوره

30+ Automation Examples to Automate Security and Verify Compliance for IT Modern Infrastructure


1 - Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - Ansible terminology
 • 2 - Ansible terminology ansible vs ansiblecore packages
 • 3 - How to install Ansible in CentOS 9 Stream Ansible install
 • 4 - Ansible AdHoc command ansible command
 • 5 - Ansible terminology What is an Ansible Playbook
 • 6 - Ansible terminology What is an Ansible Vault

 • 3 - Ansible Playbook code for Linux Security
 • 7 - Add Execute Permission 755 Linux file Ansible module file
 • 8 - Apply a file template Ansible module template HTML placeholder
 • 9 - Loop in file template Ansible module template Generate hosts file
 • 10 - Set sysctl kernel parameters Ansible module sysctl
 • 10 - sysctl.zip
 • 11 - Load and Unload Kernel Modules in Linux Ansible module modprobe
 • 12 - Set the SELinux Policy States and Modes on Linux Ansible module selinux
 • 13 - Enable or Disable Permissive Domain in SELinux policy on Linux Ansible module
 • 14 - Enable or Disable SELinux Boolean on Linux Ansible module seboolean
 • 15 - How to mitigate Polkit Privilege Escalation PWNKIT CVE20214034 on RedHat
 • 16 - Deploy Apache Web Server in a Docker Container for Debianlike systems Ansible
 • 17 - Deploy Apache Web Server in a Podman Container for RedHatlike systems Ansible
 • 18 - Backup With Rsync Local to Remote Ansible module synchronize
 • 19 - Three options to Safely Limit Ansible Playbooks Execution to a Single Machine
 • 20 - Ansible modules command vs shell
 • 21 - Run a Python Script on Remote Machines Ansible module script
 • 22 - Ansible troubleshooting Failed to connect to the host via ssh host localhost p
 • 23 - Project signing with GPG and ansiblesign
 • 24 - Project signature verification with GPG and ansiblesign
 • 25 - Ignore Ansible SSH Host Key Checking Ansible configuration
 • 26 - Strengthening Security Automating CIS Benchmark Hardening for RHEL 9
 • 27 - Automating Audit CIS Benchmark Hardening for Red Hat Enterprise Linux 9

 • 4 - detectorscanner Log4Shell Remote Code Execution Log4j CVE202144228
 • 28 - Vulnerability Scanner Log4Shell Remote Code Execution Log4j CVE202144228
 • 29 - Download and Use Ansible Galaxy Role ansiblegalaxy and requirementsyml
 • 30 - Download and Use Ansible Galaxy Collection ansiblegalaxy and requirementsyml

 • 5 - Thank you
 • 31 - Thank you
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 30287
  حجم: 3156 مگابایت
  مدت زمان: 367 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید