وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Algorithmic Trading Robots Without Programming (17 Hrs) MT5

سرفصل های دوره

Create Profitable Strategies based on the Algorithmic Trading. Learn to test & improve the odds of Algorithmic Trading


1. Introduction to Algorithmic Trading Course
 • 1. Promo to Algorithmic Trading

 • 2. Algorithmic Trading Overview
 • 1. What is Black Box or Algorithmic Trading
 • 2. Important Announcement.html
 • 3. What is Algorithm trading.html
 • 4. How much Algorithmic Trading is happening in the world. Right Now
 • 5. MT5

 • 3. What is a Technical Indicator
 • 1. What is a Technical Indicator & Why Are they Popular

 • 4. How to Make Algorithmic Trading Robot on TRIX
 • 1. What is TRIX
 • 2. How to Make TRIX Algorithmic Trading Robot
 • 3. How does this TRIX Algorithmic Trading Robot works
 • 4. TRIX Algorithmic Trading Robot Testing Lecture 1
 • 5. TRIX Algorithmic Trading Robot Testing Lecture 2

 • 5. Algorithmic Trading Robot Based on Adaptive MA
 • 1. What is Adaptive Moving Average
 • 2. How to Make Adaptive MA Algorithmic Trading Robot
 • 3. How does this Adaptive MA Algorithmic Trading Robot Works
 • 4. Adaptive MA Algorithmic Trading Robot Testing Lecture 1
 • 5. Adaptive MA Algorithmic Trading Robot Testing Lecture 2

 • 6. Algorithmic Trading Robot Based on William%
 • 1. What is William%
 • 2. Homework1 Make a Algo Trading Bot..html
 • 3. How does this William% Oscillator Algorithmic Trading Robot Works
 • 4. William% Oscillator Algorithmic Trading Robot Lecture 1
 • 5. William% Oscillator Algorithmic Trading Robot Lecture 2

 • 7. Algorithmic Trading Robot Based on TEMA
 • 1. What is TEMA
 • 2. How to Make TEMA Algorithmic Trading Robot
 • 3. How does this TEMA Algorithmic Trading Robot Works
 • 4. TEMA Algorithmic Trading Robot Testing Lecture 1
 • 5. TEMA Algorithmic Trading Robot Testing Lecture 2
 • 6. TEMA Algorithmic Trading Robot Testing Lecture 3

 • 8. Algorithmic Trading Robot Based on Stochastic
 • 1. What is Stochastic
 • 2. How to Make Stochastic Algo Trading Robot
 • 3. How does this Stochastic Robot works
 • 4. Stochastic Robot Testing Lecture 1
 • 5. Stochastic Robot Testing Lecture 2

 • 9. Algorithmic Trading Robot Based on RVI
 • 1. How to Make RVI Algo Trading Robot
 • 2. How does this RVI Trading Robot Works
 • 3. RVI Robot Testing Lecture 1
 • 4. RVI Robot Testing Lecture 2

 • 10. How to Make Algorithmic Trading Robot Based on RSI
 • 1. What is RSI
 • 2. How to Make RSI Algo Trading Robot
 • 3. How does this RSI Trading Robot Works
 • 4. RSI Robot Testing Lecture 1
 • 5. RSI Robot Testing Lecture 2

 • 11. How to Make Algorithmic Trading Robot Based on Parabolic SAR
 • 1. How to Make Parabolic SAR Algo Trading Robot
 • 2. How does this Parabolic SAR Trading Robot Works
 • 3. Parabolic SAR Robot Testing Lecture 1
 • 4. Parabolic SAR Robot Testing Lecture 2

 • 12. How to Make Algorithmic Trading Robot Based on MACD
 • 1. What is MACD
 • 2. How to Make MACD Algo Trading Robot
 • 3. How does this MACD Trading Robot Works
 • 4. MACD Robot Testing Lecture 1
 • 5. MACD Robot Testing Lecture 2

 • 13. How to Make Algorithmic Trading Robot Based on Envelopes
 • 1. How to Make Envelopes Algo Trading Robot
 • 2. How does this Envelopes Trading Robot Works
 • 3. Envelopes Robot Testing Lecture 1

 • 14. How to Make Algorithmic Trading Robot Based on DEMA
 • 1. How to Make DEMA Algo Trading Robot
 • 2. How does this DEMA Trading Robot Works
 • 3. DEMA Robot Testing Lecture 1

 • 15. How to Make Algorithmic Trading Robot Based on CCI
 • 1. What is CCI
 • 2. How to Make CCI Algo Trading Robot
 • 3. How does this CCI Trading Robot Works
 • 4. CCI Robot Testing Lecture 1
 • 5. CCI Robot Testing Lecture 2

 • 16. How to Make Algorithmic Trading Robot Based on Awesome Oscillator
 • 1. How to Make Awesome Oscillator Algo Trading Robot
 • 2. How does this Awesome Oscillator Trading Robot Works
 • 3. Awesome Oscillator Robot Testing Lecture 1
 • 4. Awesome Oscillator Robot Testing Lecture 2

 • 17. How to Make Algorithmic Trading Robot Based on MA
 • 1. How to Make MA Algo Trading Robot
 • 2. How does this MA Trading Robot Works
 • 3. MA Robot Testing Lecture 1
 • 4. MA Robot Testing Lecture 2

 • 18. Algorithmic Trading Robot Based on Accelerator Oscillator & DEMA
 • 1. What is Accelerator Oscillator
 • 2. How to Make Accelerator Oscillator - DEMA Algo Trading Robot
 • 3. How does this Accelerator Oscillator - DEMA Trading Robot Works
 • 4. Accelerator Oscillator & DEMA Robot Testing Lecture 1
 • 5. Accelerator Oscillator & DEMA Robot Testing Lecture 2
 • 6. Accelerator Oscillator & DEMA Robot Testing Lecture 3

 • 19. How to Make Algorithmic Trading Robot Based on RSI Intraday Indicators
 • 1. How to Make RSI-Intraday Oscillator Algo Trading Robot
 • 2. Demo Account
 • 3. RSI-Intraday Oscillator Robot Testing Lecture 1
 • 4. RSI-Intraday Oscillator Robot Testing Lecture 2

 • 20. Bonus Lecture
 • 1. Disclaimer.html
 • 2. THANK YOU AND WHAT YOU CAN DO NOW
 • 3. STH Alumni Club Members Benefits.html

 • 21. Bonus Lecture (Old Lecture)
 • 1. Introduction to Algorithmic Trading Course
 • 2. (Old Lecture) How to Make William% Oscillator Algorithmic Trading Robot
 • 3. What is Stochastic (Old Lecture)
 • 4. What is RVI (Old Lecture)
 • 5. What is Parabolic SAR (Old Lecture)
 • 6. What is RSI (Old Lecture)
 • 7. What is CCI (Old Lecture)
 • 8. What is MA (Old Lecture)
 • 9. What is MACD (Old Lecture)
 • 10. What is Awesome Oscillator (Old Lecture)
 • 11. What is Envelopes
 • 12. What is DEMA (Old Lecture)
 • 13. Promo
 • 14. Envelopes Robot Testing Lecture 2 (Old Lecture)
 • 15. DEMA Robot Testing Lecture 2
 • 16. (Old Lecture)
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 35832
  حجم: 5717 مگابایت
  مدت زمان: 1030 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید