وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AI Tools for IT Technical Support & Troubleshooting

سرفصل های دوره

Master AI chatbots and tools to become a more efficient IT help desk tech support professional or computer technician.


1. Introduction to AI in IT HelpdeskTechnician Support
 • 1.1 Overview of AI applications in the IT support landscape.pdf
 • 1. Overview of AI Applications in the IT Support Landscape
 • 2. Maximizing Technician Efficiency with AI-Assisted Computer Support
 • 3. AI for Business Efficiency and Customer Satisfaction
 • 4. Quick Look at ChatGPT and Gemini Functionalities
 • 5. Microsoft Copilot Demonstration

 • 2. Practical Applications and Setup of AI for IT Troubleshooting
 • 1.1 Here is a link to the Open AI website where you can sign up for your ChatGPT account..html
 • 1. How to Setup an Account with ChatGPT
 • 2.1 Here is a link to the Google Gemini website..html
 • 2. How to Setup an an Account with Gemini
 • 3. Identifying Scenarios Where AI excels in Troubleshooting

 • 3. Getting Started with ChatGPT and Gemini
 • 1. Introduction to the ChatGPT Interface
 • 2. Introduction to the Google Gemini Interface
 • 3. Customizing Prompts for IT Related Queries
 • 4. Leveraging Gemini for Efficient Technical Documentation

 • 4. Enhancing HelpdeskTechnician Customer Interactions with AI
 • 1. Communicating Effectively with End Users Using AI
 • 2. Bridging Communication Gaps Enhancing End-User Experience with ChatGPT & Gemini

 • 5. Ethical Considerations and Best Practices in AI-Driven IT Support
 • 1. Ethical Considerations in AI-Supported IT Helpdesk Environments
 • 2. Best Practices for Maintaining Privacy and Security

 • 6. Whats Next
 • 1.1 Here is a link to the Computers Made Easy book website..html
 • 1. Checkout our Computers Made Easy Book Series
 • 2.1 Here is a link to our YouTube ITComputer channel..html
 • 2. Check Out Our YouTube Channel for Videos on a Wide Variety of IT Topics
 • 3.1 Here is a link to the IT Fundamentals & Troubleshooting for Computer Technicians course.html
 • 3. Our IT Fundamentals & Troubleshooting for Computer Technicians Course
 • 4.1 Here is a link to the Easily Master Microsoft Windows 11 course.html
 • 4. Our Easily Master Microsoft Windows 11 - The Comprehensive Guide Course
 • 5.1 Here is a link to the IT Troubleshooting & IT Technical Support Helpdesk Bootcamp course.html
 • 5. Our IT Troubleshooting & IT Technical Support Helpdesk Bootcamp Course
 • 6.1 Here is a link to the Microsoft Windows System & User Administration Fundamentals training course.html
 • 6.2 Microsoft Windows System & User Administration Fundamentals Promo Final
 • 6. Our Microsoft Windows System & User Administration Fundamentals training course
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36577
  حجم: 962 مگابایت
  مدت زمان: 94 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید