وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AI Gallery App in Flutter with Circle to Search – Flutter ML

سرفصل های دوره

Build Next-Gen AI Gallery App in Flutter | Implement Circle to Search in Flutter From Scratch | Flutter App Development


1 - Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - Flutter AI Gallery App
 • 2 - Creating a New Flutter Project and Setting Up the Library
 • 3 - Fetching Albums of Gallery In Flutter
 • 4 - Dynamic Permission Handling in Flutter
 • 5 - Creating GUI of Gallery App in Flutter
 • 6 - Loading Thumbnails of Gallery Albums in Flutter
 • 7 - Testing Flutter Application on Android Aswell
 • 8 - Formatting Albums Thumbnails and Showing Albums Names in Flutter
 • 9 - Showing Count of Album Items and Making Images Rounded in Flutter

 • 3 - Album Detail Image View Page of Flutter AI Gallery App
 • 10 - Creating Album Screen in Flutter Gallery App
 • 11 - Showing Album Images in Flutter Gallery App
 • 12 - Making UI Enhancements in Our Flutter Gallery Application
 • 13 - Creating Image View Screen of Flutter Gallery App
 • 14 - Displaying Selected Image in our Flutter Application

 • 4 - Circle to Search Drawing On Screen With Finger In Flutter Application
 • 15 - Drawing On Screen Using Signature Widget In Flutter
 • 16 - Positioning of Widgets in Flutter for Circle to Search
 • 17 - Capturing User Gestures in Flutter

 • 5 - Circle to Search Cropping Images in Flutter
 • 18 - Get the Points for Cropping Images in Flutter
 • 19 - Cropping Original Image in Our Flutter Application
 • 20 - Showing Cropped Images in Flutter
 • 21 - Scaling Points and Showing Correctly Cropped Image in Flutter
 • 22 - Showing Original Image and Removing Circle in Flutter

 • 6 - Circle to Search Perform Search from Flutter App
 • 23 - How Search Will Be Performed in Our Flutter Application
 • 24 - Exploring Image Hosting Service For Flutter Apps
 • 25 - Adding the networking library and preparing API Request
 • 26 - Making API Request and Uploading Cropped Image in Flutter
 • 27 - Creating Magic Url for Circle to Search in Flutter
 • 28 - Creating Lens Screen and Showing Results in Flutter
 • 29 - Configurations for Webview testing Flutter App on Android

 • 7 - Customisation of Circle to Search in Flutter
 • 30 - Adding Appbar in LensView Screen of our Flutter Gallery App
 • 31 - Enabling and Disabling Circle to Search Feature in our Flutter App
 • 32 - Enable and Disable CTS in Flutter With Long Press

 • 8 - Adding Frame and Animations in Flutter
 • 33 - Adding Frame Image in Flutter App and Showing it
 • 34 - Drawing Rectangle on Image at a selected location in Flutter
 • 35 - Adding Animation to Rectangle and making process smooth in Flutter
 • 36 - Drawing Frame in Flutter Overview
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35831
  حجم: 2425 مگابایت
  مدت زمان: 202 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید