وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AI Builder With PowerApps: Unleashing Efficiency

سرفصل های دوره

Your Complete Guide To using AI Builder With PowerApps.


1 - Introduction
 • 2 - Introduction.pptx
 • 2 - What is Power Platform
 • 3 - Why Use Power Platform
 • 3 - Why-Use-Power-Platform.pptx
 • 4 - What is A Solution
 • 4 - What-Is-A-Solution.pptx
 • 5 - Solution Layering
 • 5 - Solution-Layering.pptx
 • 6 - Environment in Power Platform
 • 7 - Data Connectors
 • 7 - Data-Connectors.pptx

 • 2 - Working with AI Hub and AI Builder
 • 8 - Understanding-Flows.pptx
 • 8 - What Exactly Are Flows
 • 9 - AI Hub walkthrough
 • 10 - Adatum-6.pdf
 • 10 - Lab 1 Extracting data from invoices
 • 11 - Lab 2 Extracting text from documents using OCR
 • 11 - texreco-samplehandwritten.zip
 • 11 - textreco-sampleprinted.zip
 • 12 - Lab 3 Analysis of Text Sentiment
 • 12 - review1.txt
 • 12 - review2.txt
 • 13 - Receipts.xlsx
 • 13 - lab 4 Extracting receipt information and storing it in excel
 • 13 - screenshot-2023-12-06-155910.zip

 • 3 - Creating a ModelDriven App
 • 14 - Types Of Apps
 • 14 - Types-Of-Apps.pptx
 • 15 - Quick Overview Of The App We Will Create
 • 16 - Creating Our Very First Unmanaged Solution
 • 17 - Creating Contact table
 • 18 - Specifying View Of the Contact Table
 • 19 - Creating Form for Contact Table
 • 20 - Creating Grades Table
 • 21 - Setting View For The Grades Table
 • 22 - Creating Main Form For The Grades Table
 • 23 - Creating A Business Process Flow BPF For The Grades Table
 • 24 - Getting Our App Up And Running

 • 4 - Building a Canvas App
 • 25 - Quick Demo Of The App
 • 26 - Creating The Home Page
 • 27 - Creating Information Section Of Movies
 • 28 - Creating Book Now Page

 • 5 - Working With Custom Connectors
 • 29 - Custom-Connectors.pptx
 • 29 - What are custom connectors
 • 30 - Testing Dad Jokes API with Postman
 • 31 - Creating Dad Jokes Connector
 • 32 - Using Our Connector in A Cloud Flow

 • 6 - Power Virtual Agents
 • 33 - Test Copilot DemoWalkthrough
 • 34 - Concept Of Topics and Entities
 • 35 - Making SPI calculation guide
 • 36 - Making Student PassFail Condition
 • 37 - Using Our Custom Connector with PVA Dad Joke Retrieval
 • 38 - analyze text sentiment with PVA
 • 39 - Looking at OpenAi Documentation
 • 40 - Integrating Chat GPT with PVA
 • 41 - Publishing Our Copilot In Our App

 • 7 - PowerApps Security
 • 42 - Data Loss Prevention DLP Theory
 • 43 - DLP Practical

 • 8 - Publishing And Testing Your App
 • 44 - Ways To TestDeploy Your App

 • Tools of Power Platform
 • 1 - Tools of Power Platform
 • 1 - Tools-Of-Power-Platform.pptx
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 31945
  حجم: 1732 مگابایت
  مدت زمان: 276 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید