وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AI and Data Literacy for Business Professionals (2024)

سرفصل های دوره

Data and Artificial Intelligence Literacy - From Core ML and Statistical Concepts to the Latest in AI in Simple Terms


1. Statistics Essentials
 • 1.1 AI and Data Literacy Handbook-2024.pdf
 • 1. Introduction
 • 2. Descriptive Statistics Measures of Central Tendency and Variability
 • 3. Descriptive Statistics Distributions
 • 4. Inferential Statistics Sampling Techniques
 • 5. Inferential Statistics Hypothesis Testing
 • 6. Inferential Statistics Correlation
 • 7. Quiz Statistics Essentials.html

 • 2. AI Essentials
 • 1.1 AI and Data Literacy Handbook-2024.pdf
 • 1. Introduction
 • 2.1 Image credits .pdf
 • 2. History of AI
 • 3. Supervised vs Unsupervised Machine Learning
 • 4. Train, Validation, Test Datasets
 • 5. Overfitting and Underfitting (Bias & Variance)
 • 6. Quiz AI Essentials.html

 • 3. Evaluation Metrics for ML Models
 • 1.1 AI and Data Literacy Handbook-2024.pdf
 • 1. Introduction
 • 2. Evaluation Metrics for Classification Models
 • 3. Evaluation Metrics for Regression Models
 • 4. Quiz Evaluation Metrics for Machine Learning Models.html

 • 4. Advanced Topics in AI
 • 1.1 AI and Data Literacy Handbook-2024.pdf
 • 1. Introduction
 • 2. From Neural Networks to Large Language Models
 • 3. Generative AI
 • 4. Reinforcement Learning
 • 5. Responsible AI
 • 6. AI Rapid Fire
 • 7. Quiz More Advanced Topics in AI.html

 • 5. Data Visualization Literacy Essentials
 • 1.1 AI and Data Literacy Handbook-2024.pdf
 • 1. Introduction
 • 2. Chart Types
 • 3. Data Visualizations Checklist
 • 4. Quiz Data Visualization Literacy Essentials.html

 • 6. Final Exam
 • 1. Final Test.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36678
  حجم: 849 مگابایت
  مدت زمان: 95 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید