وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Agile Scrum Fundamentals: An Agile Beginner Course

سرفصل های دوره

Learn the basics of Agile Scrum methodologies and equip yourself with the tools needed to manage projects effectively.


1 - Introduction to Scrum
 • 1 - Scrum and Its Components
 • 2 - WATCH ME Essential Information for a Successful Training Experience
 • 3 - Agile-Scrum-Exercise-Files.zip
 • 3 - DOWNLOAD ME Course Exercise Files.html
 • 4 - Agile-Scrum-for-Beginners-Transcription.pdf
 • 4 - Downloadable Course Transcript.html
 • 5 - Agile Scrum and Its Values
 • 6 - Organizing Your Team
 • 7 - Examine and Transform
 • 8 - 5 Values of Scrum
 • 9 - Exercise 01

 • 2 - Problems Before Scrum Framework
 • 10 - Introduction to the Problems
 • 11 - Problem 1 Planning the Project Before Understanding It
 • 12 - Problem 2 Lack of Devotion and Team Work Among Different Departments
 • 13 - Problem 3 Autocratic Leadership vs Democratic Leadership
 • 14 - Exercise 02

 • 3 - Scrum Roles The Scrum Team
 • 15 - Components for Scrum Framework To Succeed
 • 16 - Scrum Roles The Scrum Team
 • 17 - Scrum Master
 • 18 - Scrum Product Owner
 • 19 - Scrum Team Member
 • 20 - Do We Still Need a Project Manager
 • 21 - Exercise 03

 • 4 - Scrum Stories Estimation and DOD
 • 22 - Scrum User Stories
 • 23 - Estimation of Scrum Effort
 • 24 - Definition of Done DOD
 • 25 - Exercise 04

 • 5 - Scrum Backlog
 • 26 - Product Backlog
 • 27 - Sprint Backlog
 • 28 - Exercise 05

 • 6 - Scrum Sprint and Burndown Chart
 • 29 - Defining the Scrum Sprint
 • 30 - Defining the Scrum Burndown Chart
 • 31 - Sprint Burndown Chart Sprint Burndown Report
 • 32 - Exercise 06

 • 7 - Scrum Meetings
 • 33 - Sprint Planning Meeting
 • 34 - Daily Scrum Meeting
 • 35 - Sprint Review Meeting
 • 36 - Sprint Retrospective Meeting
 • 37 - Backlog Refinement Meeting
 • 38 - Exercise 07

 • 8 - Scaled Scrum Framework
 • 39 - Fragmented and Large Scrum Projects
 • 40 - Project Organization in Distributed Teams
 • 41 - Component Teams and Feature Teams
 • 42 - Multiteam Coordination and Planning
 • 43 - Release Planning
 • 44 - Exercise 08

 • 9 - Closure
 • 45 - Case Study
 • 46 - Whats Next
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18937
  حجم: 3542 مگابایت
  مدت زمان: 185 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 شهریور 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید