در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Windows Server Administration Concepts: Basics and Installation

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Windows servers are the engines that drive business networks. This course covers the editions of Windows Server, how to install them, and how to set up device drivers and Windows services. It’s the perfect starting point for new server admins.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Editions of Windows Server
 • 1. Course Introduction
 • 2. What Does -Server- Mean-
 • 3. Editions of Windows Server
 • 4. Desktop Experience and Server Core
 • 5. Two Servicing Models
 • 6. Three Licensing Models
 • 7. Quick Tour of Windows Server

 • 3. Install Windows Server
 • 1. Hardware Requirements
 • 2. Installation Prep
 • 3. Wipe or Upgrade
 • 4. Interactive or Automated
 • 5. Migrating Users and Roles
 • 6. Activating and Updating Windows

 • 4. Configure Device Drivers
 • 1. What Device Drivers Do
 • 2. Installing and Removing Device Drivers
 • 3. Plug and Play
 • 4. Restricting Device Drivers
 • 5. Updating and Troubleshooting Drivers

 • 5. Configure Operating System Services
 • 1. What Services Do
 • 2. Startup Types
 • 3. Services Toolkit
 • 4. Service Accounts
 • 5. Optimizing Windows Services