در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Windows Server 2022: Deploy and Manage Active Directory Domain Services

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Active Directory and Azure AD form the core of hybrid identity in the Microsoft technology stack. This course teaches you how to install, configure, and maintain AD and prepare for Exam AZ-800.


1. Deploy and Manage Domain Controllers
 • 01. Introduction
 • 02. Relevant Vocabulary
 • 03. Active Directory Components
 • 04. AD Domains, Sites, and OUs
 • 05. Azure Hybrid Cloud Topology
 • 06. Demo- Deploy the First Domain Controller
 • 07. Demo- Join the AD Domain
 • 08. Demo- Deploy a Second Domain Controller
 • 09. Read-Only Domain Controllers and IFM
 • 10. Active Directory FSMO Roles
 • 11. Demo- Deploy a RODC with IFM
 • 12. Demo- Transfer and Seize FSMO Roles
 • 13. Summary

 • 2. Configure Active Directory Forest Environments
 • 1. Introduction
 • 2. Active Directory Trust Types
 • 3. Trust Relationships and SID Filtering
 • 4. Demo- Prepare Azure for Active Directory
 • 5. Demo- Configure AD Trust Relationships
 • 6. AD Domain Controllers and Sites
 • 7. AD DS Partitions and Replication
 • 8. Demo- Configure an AD Site Topology
 • 9. Summary

 • 3. Create and Manage AD DS Security Principals
 • 01. Introduction
 • 02. Active Directory User and Group Accounts
 • 03. AD Group Usage and Nesting
 • 04. Group Managed Service Accounts
 • 05. Demo- Work with OUs, Groups, and Users
 • 06. Demo- Implement a gMSA
 • 07. Azure AD Login for Azure VMs
 • 08. Azure AD Domain Services
 • 09. Demo- Configure Azure AD Sign-in for Azure VMs
 • 10. Demo- Deploy Azure AD Domain Services
 • 11. Summary

 • 4. Implement and Manage Hybrid Identities
 • 1. Overview
 • 2. Azure AD Connect
 • 3. Password Synchronization Options
 • 4. Demo- Prepare for Azure AD Connect Sync
 • 5. Demo- Configure Password Hash Sync
 • 6. Azure AD Domain Services
 • 7. Demo- Configure the AAD DS Managed Domain
 • 8. Summary

 • 5. Manage Windows Server with Group Policy
 • 01. Introduction
 • 02. Group Policy History and Basics
 • 03. Group Policy Application Scope
 • 04. Group Policy Blocking, Enforcement, Refresh
 • 05. Azure AD Password Protection
 • 06. Group Policy Troubleshooting
 • 07. Demo- Tour Group Policy
 • 08. Demo- Author a Group Policy Object
 • 09. Demo- Tour Azure AD Password Protection
 • 10. Group Policy Proven Practices
 • 11. Demo- Group Policy in AAD DS
 • 12. Summary