در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Windows PowerShell on the Network

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

You’ve been using Windows PowerShell and understand how everything works locally, but you have a network of servers to manage with PowerShell. This course teaches you what you need to know to get started using PowerShell in a networked environment.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Introduction
 • 1. Version Check
 • 2. About Your Instructor
 • 3. Course Objectives
 • 4. Setting Your Lab Environment
 • 5. Summary

 • 3. Traditional Remoting
 • 1. Legacy Remote Management
 • 2. Demo- Network Diagnostics
 • 3. Demo- Basic Remote Management
 • 4. Demo- Firewall Management
 • 5. Summary

 • 4. PowerShell Remoting
 • 1. The Need for Modern Connectivity
 • 2. Meet WS-man
 • 3. PowerShell Remoting
 • 4. Remoting Cmdlets
 • 5. Demo- Basic Remoting Configuration
 • 6. Demo- Interactive Remoting
 • 7. Demo- One to Many Remoting
 • 8. Demo- Non-domain Remoting
 • 9. Summary

 • 5. WMI
 • 01. WMI and PowerShell
 • 02. Demo- Get-WmiObject
 • 03. Demo- Filtering with Get-WmiObject
 • 04. Demo- Alternate Credentials with Get-WmiObject
 • 05. Demo- Using Wbemtest
 • 06. Demo- Exploring WMI
 • 07. Demo- WMI Methods
 • 08. Demo- WMI Jobs
 • 09. Demon- WMI and PowerShell at Work
 • 10. Summary

 • 6. The CIM Cmdlets
 • 01. Meet CIM
 • 02. CIM Limitations
 • 03. Demo- Get-CimInstance
 • 04. Demo- CIM Sessions
 • 05. Demo- Exploring CIM Namespaces and Classes
 • 06. Demo- Using CIM Methods
 • 07. Demo- CIM Background Jobs
 • 08. Demo- PowerShell and CIM in Action
 • 09. Demo- Scripting with CIM
 • 10. Summary

 • 7. PowerShell and the Web
 • 1. PowerShell Web Cmdlets
 • 2. Demo- Invoke-WebRequest
 • 3. Demo- Invoke-RestMethod
 • 4. Demo- New-WebServiceProxy
 • 5. Advanced Applications
 • 6. Summary

 • 8. What's Next-
 • 1. Learning Summary
 • 2. Where to Go Next
 • 3. Learning Resources
 • 4. Course Summary