در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Windows PowerShell 4 Toolmaking Fundamentals

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Are you a beginning to intermediate PowerShell scripter and tired of writing one-off scripts? Take your scripting to the next level and begin to think of your scripts as tools.


1. Introduction
 • 1. Version Check
 • 2. Course Introduction
 • 3. Prerequisites
 • 4. Summary

 • 2. Moving from the Console to a Script
 • 1. Let's Go Scripting
 • 2. The Console vs. Scripting
 • 3. PowerShell as a Scripting Language
 • 4. Summary

 • 3. Tool #1- Active Directory Account Management Automator
 • 1. Tool Introduction
 • 2. The Active Directory PowerShell Module
 • 3. Forget Active Directory Users and Computers (ADUC)!
 • 4. Onboarding New Employees in AD
 • 5. Ongoing Account Maintenance
 • 6. Building the Toolset
 • 7. Summary

 • 4. Tool #2- Log Investigator
 • 1. Log Sleuthing with PowerShell
 • 2. Interrogating Windows Event Logs
 • 3. Interrogating Text Logs
 • 4. Building the Toolset
 • 5. Summary

 • 5. Tool #3- File and Folder Management Automator
 • 1. The One File System Tool to Rule Them All
 • 2. Building the Tool to Find Files and Folders
 • 3. Demystifying ACLs
 • 4. Finding and Archiving Unused Files
 • 5. Creating a Cohesive Tool
 • 6. Summary

 • 6. Debugging Techniques
 • 1. Debugging Techniques
 • 2. Common Causes of Problems
 • 3. The Simplest Solution Is the Best
 • 4. Introducing Breakpoints
 • 5. Summary

 • 7. Use Modules to Create a Tool Belt
 • 1. Introduction to Modules
 • 2. Building the Module
 • 3. Giving the Module a Spin
 • 4. Summary