وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Website Design Training Course with HTML and CSS

سرفصل های دوره

Learn website design step by step with HTML and CSS


1. HTML Learning Part
 • 1.Introduction
 • 2.Local Environment Setup process for Web design with HTML
 • 3.Use of HTML Div Tag in Website Design
 • 4.Use of HTML Heading Tags in Website Design
 • 5.Process of formatting with HTML in Website Design
 • 6.Use of HTML Paragraph Tag in Website Design
 • 7.Use of HTML Break Tag in Website Design
 • 8.How to do Superscript and Subscript with HTML
 • 9.Use of Quotation Tag in Website Design
 • 10.Use of comment in HTML based webpage
 • 11.Link in HTML based Web Design
 • 12.How to use HTML listing tag in website design
 • 13.Use of HTML image tag in Website Design
 • 14.Process to Work with Background Image with HTML
 • 15.Process to create Table with HTML in Website Design
 • 16.Table Design and Formatting work with HTML in Web Design
 • 17.How to work with Table Border and Color in HTML Website Design
 • 18.How to do Column Span in the Table Design
 • 19.How to Update the Column Span Text Design
 • 20.How to work with Row Span in the Table
 • 21.Use of iframe tag in HTML in Website Design
 • 22.How to do Video embedding work with HTML on the Website
 • 23.How to Insert Audio and Audio Control with HTML on the Website
 • 24.How to Insert Video and Video Control with HTML on the Website
 • 25.Process to create simple form with HTML on the Website
 • 26.How to Design Contact Form on the Website with HTML
 • 27.How to Add Date of Birth Section in the Contact Form

 • 2. CSS Learning Part
 • 1. Introduction to CSS for Web Design
 • 2. CSS Types
 • 3. Intro to CSS Syntax, Property, and Value
 • 4. How to use Comment in CSS
 • 5. How to add border and change background color with CSS
 • 6. Process to add background image with CSS
 • 7. How to add image to the specific part of the web page with CSS
 • 8. How to work with borders in CSS
 • 9. How to work with Margin in CSS
 • 10. Process to change width, height, and background color with CSS
 • 11. How to add outline with CSS on the website
 • 12.Text Design with css Part - 1
 • 13.Text Design with css Part - 2
 • 14.Text Design with css Part - 3
 • 15. Working with CSS fonts
 • 16. Process to setup Icon with CSS on the Website
 • 17. How to design link with CSS on the website
 • 18. How to design list with CSS on the website
 • 19. Usage of CSS display on the website
 • 20. How to Set max width with the help of CSS
 • 21. Process to fix overflow issue with CSS on the website
 • 22. Usage of different types of positioning with CSS on the website
 • 23. How to use float with the help of CSS on the website
 • 24. How to apply opacity with CSS on the image
 • 25. Form Design with CSS on the website
 • 26. Process to create gradient background with CSS
 • 27. How to Use Text shadow and box shadow effect with CSS
 • 28. Application of transform with CSS on the website
 • 29. Transition effect with CSS on the website
 • 30. Process to add animation effect with CSS on the website
 • 31. Button Design with CSS on the website
 • 32. Process to add pagination on the website with CSS
 • 33. How to fix the pagination center issue

 • 3. Website Design Project Part - HTML
 • 1. Start by Creating a webpage file for web design
 • 2. Website Design Planning Process
 • 3. Navigation Menu Design on the website
 • 4. How to Fix issues in the Navigation Menu
 • 5. Start Working with Cover Image on the Website
 • 6. How to Create Video Testimonial section on the website
 • 7. Service Section Design on the Website
 • 8. How to Design Blog Section on the Website
 • 9. Design footer section on the website

 • 4. Website Design Project Part - CSS
 • 1. Local Environment setup process and website design planning
 • 2. Navigation menu design on the website
 • 3. Cover Section Design on the website part-1
 • 4. Cover section Design on the website part-2
 • 5. Service Section Design on the website with CSS
 • 6. Process to fix pagination center issue
 • 7. Contact form design on the website
 • 8. Design footer section on the website
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17722
  حجم: 3436 مگابایت
  مدت زمان: 460 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید