وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Webpack 5: The Complete Guide For Beginners

سرفصل های دوره

Learn Webpack 5 from the very basics to advanced! Use Webpack with JS, CSS, NPM, Module Federation and Micro Frontends.


01 - Introduction
 • 001 Introduction
 • 002 What you need for this course

 • 02 - Initial Setup and Integrating Webpack
 • 001 Why Do We Need Webpack
 • 002 Setting Up Our Application
 • 003 Installing Webpack
 • 004 Small Note about Github Repository.html
 • 005 Integrating Webpack Into Our JS Application
 • 006 Custom Webpack Configuration
 • external-links.txt

 • 03 - Asset Modules
 • 001 Introduction to Asset Modules
 • 002 Handling Images With Webpack
 • 003 publicPath
 • 004 Assetinline Module Type
 • 005 General Asset Type
 • 006 Assetsource Module Type

 • 04 - Loaders
 • 001 What Is Webpack Loader
 • 002 Handling CSS With Webpack
 • 003 Handling SASS
 • 004 Using Latest JavaScript Features With Babel
 • 005 Experimental JavaScript Features.html

 • 05 - Plugins
 • 001 What Is Webpack Plugin
 • 002 Minification of the Resulting Webpack Bundle
 • 003 Extracting CSS Into a Separate Bundle With mini-css-extract-plugin, Part 1
 • 004 Extracting CSS Into a Separate Bundle, Part 2
 • 005 Browser Caching
 • 006 How To Clean Dist Folder Before Generating New Bundles
 • 007 Generating HTML Files Automatically During Webpack Build Process
 • 008 Customizing Generated HTML Files
 • 009 Integration with Handlebars
 • 010 More Webpack Plugins

 • 06 - Production vs Development Builds
 • 001 Introduction
 • 002 Mode
 • 003 Managing Webpack Config for Production and Development Use Cases
 • 004 Faster Development with webpack dev server
 • 005 Cleaning Up A Bit

 • 07 - Multiple Page Applications and Code Splitting
 • 001 Introduction
 • 002 Creating KiwiImage Component
 • 003 Code Splitting in Webpack Multiple JS and CSS Bundles
 • 004 How To Generate Multiple HTML Files
 • 005 Extracting Common Dependencies While Code Splitting
 • 006 Setting Custom Options for Code Splitting
 • 007 How To Setup Development Environment For Multiple Page Application

 • 08 - Github Repository
 • 001 How To Use Github Repository
 • external-links.txt

 • 09 - Webpack Integration With Node And Express
 • 001 Introduction
 • 002 Getting Code for Single Page Application.html
 • 003 Integrating Express Into Our Application
 • 004 Serving HTML Pages via Express
 • 005 Handling JS and CSS via Express
 • 006 Getting Code for Multiple Page Application.html
 • 007 Integrating Express.js Into A Multiple Page Application

 • 10 - Module Federation
 • 001 Creating 2 Separate Applications, Part 1
 • 002 Creating 2 Separate Applications, Part 2
 • 003 Setting Up Module Federation
 • 004 Consuming Federated Modules
 • 005 Modules Are Loaded At Runtime
 • 006 Creating Micro Frontends
 • 007 Micro Frontends In Action, Part 1
 • 008 Micro Frontends In Action, Part 2
 • 009 Navigation Bar Component
 • 010 Nested Module Federation. Part 1
 • 011 Nested Module Federation. Part 2

 • 11 - Integration with jQuery
 • 001 Getting the Source Code.html
 • 002 Integration with jQuery

 • 12 - Using ESLint
 • 001 Configuring ESLint
 • 002 More hints about ESLint.html

 • 13 - Summary
 • 001 Summary
 • 002 Bonus Lecture.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 19584
  حجم: 1070 مگابایت
  مدت زمان: 286 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 مهر 1402
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید