در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Web Development with HTML & CSS: The Big Picture

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

This course will teach you what HTML, CSS, and JavaScript are and how they interact to bring content to your browser.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Why You Should Care About How the Web Works
 • 1. Introduction
 • 2. A Look into the History of the Web
 • 3. How the Magic of the Web Works
 • 4. Why Learn About HTML, CSS and JavaScript
 • 5. Things to Remember

 • 3. Displaying the Web with HTML
 • 1. Introduction
 • 2. Where Did HTML Come From
 • 3. What Is HTML
 • 4. Working with HTML
 • 5. Things to Remember

 • 4. Styling the Web with CSS
 • 1. Introduction
 • 2. Where Did CSS Come From
 • 3. What Is CSS
 • 4. Working with CSS
 • 5. Things to Remember

 • 5. Interacting with the Web with JavaScript
 • 1. Introduction
 • 2. Where Did JavaScript Come From
 • 3. What Is JavaScript
 • 4. Working with JavaScript
 • 5. Things to Remember

 • 6. Where to Go from Here
 • 1. Introduction
 • 2. Things to Remember
 • 3. Resources to Learn More