در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Virtualization: The Big Picture

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Virtualization is used in datacenters and clouds around the world. In this course, you’ll learn how virtualization works, it’s numerous benefits, and have a solid foundation for future product-focused virtualization courses in the learning path.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Introduction
 • 1. Welcome to Virtualization
 • 2. Why You Need to Watch This Course
 • 3. What Youll Learn in This Course
 • 4. About Your Author

 • 03. What Is Virtualization
 • 01. What This Module Covers
 • 02. Virtualization Defined
 • 03. Many Forms of Virtualization
 • 04. Definition of a Hypervisor
 • 05. What Is Server Virtualization
 • 06. What Is a Virtual Machine
 • 07. Understanding Virtual CPU, Memory, Storage, and Network
 • 08. Type 1 vs. Type 2 Hypervisors
 • 09. How You Administer Enterprise Virtualization
 • 10. Virtualization vs. The Cloud
 • 11. Virtualization vs. Containers
 • 12. What You Learned

 • 04. Why You Need Virtualization
 • 01. What This Module Covers
 • 02. The IT Challenge before Virtualization
 • 03. Lowering Datacenter and Administrative Costs
 • 04. Improving Availability
 • 05. Improving Data Protection and Disaster Recovery
 • 06. Reducing Energy Consumption
 • 07. Increasing Business Agility
 • 08. Complexities Introduced by Virtualization
 • 09. Summarizing the Benefits of Virtualization
 • 10. What You Learned

 • 5. Virtualization - Whats Next
 • 1. Next Steps