وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Video Game Design: Create A Competitive Design Portfolio

سرفصل های دوره

Learn what Hiring Managers want and build a professional game/level design portfolio that makes you competitive for jobs


01 - COURSE INTRODUCTION & DESIGN PORTFOLIO OVERVIEW
 • 001 Course Introduction
 • 002 Demo-Reel-Examples-2.pdf
 • 002 Portfolio Overview

 • 02 - GAME DESIGN CAREERS & GAME INDUSTRY OVERVIEW
 • 001 Game Design & Level Design Careers
 • 001 Game-Industry-Resources.pdf
 • 001 Game-Industry-Roles.pdf
 • 002 What Hiring Managers Want
 • 003 Being A Strong Game Design Candidate - Part 1
 • 004 Being A Strong Game Design Candidate - Part 2

 • 03 - PREPARING TO BUILD YOUR DESIGN PORTFOLIO
 • 001 Portfolio Prep - Part 1
 • 002 Portfolio Prep - Part 2
 • 003 Developing Your Personal Brand Part 1
 • 004 Developing Your Personal Brand Part 2

 • 04 - PORTFOLIO GAMES
 • 001 Designing The Right Portfolio Games - Part 1
 • 002 Designing The Right Portfolio Games - Part 2
 • 003 Designing The Right Portfolio Games - Part 3 - Game Design Documentation
 • 004 Portfolio-Game-Development-Process.pdf

 • 05 - DEMO REELS
 • 001 Demo Reels Overview - Part 1 (High Level Requirements)
 • 002 Demo Reels Overview - Part 2 (Demo Reel Types)
 • 002 Demo-Reel-Examples.pdf
 • 003 Demo Reels Overview - Part 3 (Gameplay Showcase)
 • 004 Demo-Reel-Development-Process.pdf

 • 06 - PORTFOLIO WEBSITES
 • 001 Design-Portfolio-Website-Examples.pdf
 • 001 Portfolio Website Overview - Part 1
 • 002 Portfolio Website Overview - Part 2
 • 003 Portfolio-Website-Development-Process.pdf

 • 07 - DESIGNER RESUMES & COVER LETTERS
 • 001 Resume Overview
 • 002 Designer-Resume-Examples.pdf
 • 002 Game Design, Level Design, and QA Resumes
 • 002 Jane-Doe-Example-Game-Designer-Cover-Letter-Resume.pdf
 • 002 Jim-Doe-Example-QA-Cover-Letter-Resume.pdf
 • 002 John-Doe-Example-Level-Designer-Cover-Letter-Resume.pdf
 • 003 Cover-Letter-PDF-Version.pdf

 • 08 - BUSINESS CARDS
 • 001 Business Cards Overview
 • 002 Business-Card-Paper-Printing-Requirements.pdf
 • 003 Business-Card-Development-Process.pdf

 • 09 - PORTFOLIO SCHEDULING
 • 001 Portfolio-Execution-Scheduling-Tips.pdf

 • 10 - LAUNCHING YOUR DESIGN PORTFOLIO
 • 001 Final-Portfolio.pdf

 • 11 - BONUS 1 ON 1 MENTORING OPTION
 • 001 MENTORING-SESSION-SETUP-INSTRUCTIONS-UDEMY-VERSION.pdf
 • 002 HOW-TO-CONTACT-ME.pdf

 • 12 - BONUS VIDEO GAME INDUSTRY STATS & CAREERS
 • 001 Game-Industry-Resources.pdf
 • 002 Game-Industry-Roles.pdf

 • 13 - BONUS PORTFOLIO PREPARATION EXERCISES
 • 001 Assignment-1-Career-Matrix-Self-Assessment.pdf
 • 002 Assignment-2-Career-Matrix-Gamer-Profile.pdf
 • 003 Assignment-3-Career-Matrix-Designer-Profile.pdf
 • 004 Assignment-4-Career-Matrix-Target-Sector-of-the-Game-Industry.pdf
 • 005 Assignment-5-Career-Matrix-Target-Game-Companies.pdf
 • 006 Assignment-6-Career-Matrix-Target-Games.pdf
 • 007 Assignment-7-Career-Matrix-Personal-Brand.pdf
 • 008 Assignment-8-Career-Matrix-Development-Plan.pdf

 • 14 - BONUS PORTFOLIO EXAMPLES
 • 001 Design-Portfolio-Website-Examples.pdf
 • 002 Demo-Reel-Examples-2.pdf

 • 15 - BONUS RESUME & COVER LETTER EXAMPLES
 • 001 Jane-Doe-Example-Game-Designer-Cover-Letter-Resume.pdf
 • 002 John-Doe-Example-Level-Designer-Cover-Letter-Resume.pdf
 • 003 Jim-Doe-Example-QA-Cover-Letter-Resume.pdf
 • 004 Designer-Resume-Examples.pdf
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35037
  حجم: 2437 مگابایت
  مدت زمان: 284 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید