وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Video Creation with AI and Stock Footage

سرفصل های دوره

ChatGPT, Google Text to Speech, Elements by Envato, Adobe Premiere Video Editing


1 - Introduction
 • 1 - Example-Video-Lansdcape-YouTube
 • 1 - Video Example How to create a video like this
 • 2 - Computer-Hardware-requirements.pdf
 • 2 - Tools you need
 • 2 - Tools-you-need.pdf

 • 2 - Planning
 • 3 - Brainstorming How to organize your ideas
 • 4 - Determine the Purpose of Your Video
 • 5 - How to Write a Script or Outline
 • 6 - Facebook-Video-Requirements.pdf
 • 6 - Instagram-Video-requirements.pdf
 • 6 - Plan where youre going to publish it
 • 6 - YouTube-Video-requirements.pdf

 • 3 - 3 ChatGPT for copywriting
 • 7 - Create-an-Account-on-ChatGPT-A-Step-by-Step-Guide.pdf
 • 7 - Introduction to ChatGPT
 • 8 - ChatGPT Command Please correct spelling and grammar
 • 8 - Extra-Tutorial-How-to-Correct-Spelling-and-Grammar-with-ChatGPT.pdf
 • 9 - ChatGPT for our Video Example
 • 9 - Step-1-Finding-ideas-from-ChatGPT.pdf
 • 9 - Step-2-Video-Script-with-the-help-of-ChatGPT.pdf
 • 10 - Transition to text to speech

 • 4 - Text to Speech
 • 11 - How-to-create-an-account-on-Google-Cloud-to-use-Text-to-Speech-tool.pdf
 • 11 - Introduction to Google Cloud Text to Speech
 • 12 - Automate Voiceovers with TexttoSpeech AI
 • 13 - Transition to assets from Stock Footage

 • 5 - Stock Footage
 • 14 - How-to-Create-an-Account-on-Envato-Elements-A-Step-by-Step-Tutorial.pdf
 • 14 - Introduction to Envato Elements
 • 15 - How-to-search-and-download-Stock-Videos-from-Envato-Elements.pdf
 • 15 - Stock Videos How to search and download
 • 16 - How-to-search-and-download-Stock-Music-from-Envato-Elements.pdf
 • 16 - Stock Music How to search and download
 • 17 - Transition to Video Audio Editing

 • 6 - Video Editing
 • 18 - How-to-Create-an-Account-Download-and-Install-Adobe-Premiere-Pro-Step-by-Step-Tutorial.pdf
 • 18 - Introduction to Adobe Premiere Pro
 • 19 - New Sequence
 • 19 - Part-1-Create-a-new-project-in-Adobe-Premiere.pdf
 • 19 - Part-2-Create-a-new-sequence-in-Adobe-Premiere.pdf
 • 20 - How-to-import-a-voiceover-audio-file-into-Adobe-Premiere.pdf
 • 20 - Importing Assets Voice from Text to speech
 • 21 - Create Transcript Captions
 • 21 - Step-by-step-guide-on-how-to-create-Transcript-Captions-in-Adobe-Premiere.pdf
 • 22 - Importing Assets Background Music elements
 • 23 - How-to-import-Video-Stock-Footage-into-Adobe-Premiere-Sequence.pdf
 • 23 - Importing Assets Video Footage elements
 • 24 - Exporting video for YouTube
 • 24 - Step-by-step-how-to-export-video-for-YouTube-from-Adobe-Premiere.pdf
 • 25 - Exporting video for different formats square portrait
 • 25 - Export-portrait-video-for-Instagram-Stories.pdf
 • 25 - Export-square-video-for-Facebook-posts.pdf

 • 7 - Conclusion
 • 26 - Stay Updated
 • 27 - Brand your Videos
 • 28 - Find your clients
 • 29 - Thank you Good bye
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29422
  حجم: 656 مگابایت
  مدت زمان: 45 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید