وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Unreal Engine 5 Essentials

سرفصل های دوره

Structured Unreal Engine course by Unreal Authorized Training Center


1 - Introduction
 • 1 - Introduction to Launcher and installation of Unreal Engine

 • 2 - Interface Navigation Display
 • 2 - Interface
 • 3 - Navigation
 • 4 - Display
 • 5 - Transform

 • 3 - Project Anatomy
 • 6 - Project folders
 • 7 - Gameplay Framework

 • 4 - Adding and Organizing content
 • 8 - Dice.zip
 • 8 - Import Assets
 • 9 - Direct Link
 • 10 - Datasmith
 • 11 - Quixel Import
 • 12 - Source Control
 • 13 - Migration
 • 14 - BSP and Modeling Tools
 • 15 - Organizing Outliner

 • 5 - Static Meshes
 • 16 - Assets and Actors

 • 6 - Materials Textures
 • 17 - Materials and Material Instances with Colors
 • 18 - Materials and Material Instances with Textures
 • 18 - SampleTextures.zip
 • 19 - Understanding Texture Editor

 • 7 - Lights
 • 20 - Interior Lights
 • 20 - NICE-IES.zip
 • 21 - Environment Lighting
 • 22 - Reflection Capture Actors
 • 23 - Building Lights
 • 24 - Post Process Volume

 • 8 - Landscape Foliage
 • 25 - Landscape Landscape Material Creation
 • 26 - Using Landmass plugin
 • 27 - Adding Foliage
 • 28 - Understanding Foliage material

 • 9 - Particles
 • 29 - First Particle and Particle Material creation
 • 30 - Understanding modules in CPU Emitter
 • 31 - GPU Sprite
 • 32 - Sub UV
 • 33 - Niagara System Emitter

 • 10 - Physics
 • 34 - Simulating Physics
 • 35 - Dampening
 • 36 - Bounce
 • 37 - Collision

 • 11 - Audio
 • 38 - Audio assets Cues Volumes and Reverb options

 • 12 - Linear Content Creation using Sequencer
 • 39 - Sequencer and Cinematic viewport
 • 40 - Cine Camera Actor
 • 41 - Keyframing Actor Properties
 • 42 - Physics in Sequencer

 • 13 - Introduction to Blueprints
 • 43 - Level Blueprint
 • 44 - Blueprint Class
 • 45 - AI Controlled Object game

 • 14 - Widget Blueprint
 • 46 - Creation of Variables
 • 47 - Blueprints creation for game
 • 48 - First HUD creation
 • 49 - Controller Game Mode classes
 • 50 - Level with HUD

 • 15 - Packaging
 • 51 - Packaging for Windows
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29415
  حجم: 8702 مگابایت
  مدت زمان: 676 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید