وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

UGC Bootcamp – Monetize Your Socials & Make 6 Figures

سرفصل های دوره

This course is dedicated to teach your how to build income earning social media accounts. I will share everything


1 - Introduction
 • 1 - Introduction Who Am I
 • 2 - How To Navigate This Course
 • 3 - Resources.html

 • 2 - What is UGC
 • 4 - What is UGC
 • 5 - Example 1 Not Posted To Profile
 • 6 - Example 2 Posted to Profile
 • 7 - Final Thoughts

 • 3 - Setting Yourself up for Success
 • 8 - Setting up your Profile
 • 9 - Updating Your Bio
 • 10 - New Email Address

 • 4 - Choosing Your Niche
 • 11 - What is a niche
 • 12 - Choosing your Niche
 • 13 - Final Thoughts
 • 14 - Videos on Choosing a Niche.html

 • 5 - Creating the Perfect Video
 • 15 - Introduction
 • 16 - Best iPhone Settings for Video Creation
 • 17 - What Makes a Good Video
 • 18 - Creating Conversations
 • 19 - Final Thoughts
 • 20 - Videos To Watch.html

 • 6 - CapCut Tutorial
 • 21 - Installing CapCut
 • 22 - CapCut Overview
 • 23 - Adding Subtitles
 • 24 - Greenscreen
 • 25 - Keyframes

 • 7 - UGC Content Portfolio Projects
 • 26 - Introduction
 • 27 - Unboxing Video
 • 28 - Comedy Sketch Video
 • 29 - Floating Head Video
 • 30 - How To Video
 • 31 - VoiceOver Video
 • 32 - Creators to Check out.html

 • 8 - Media Kit
 • 33 - Creating Your Media Kit
 • 34 - Media Kit Example.html

 • 9 - Pitching To Brands
 • 35 - Introduction
 • 36 - How to Pitch
 • 37 - How Much to Charge Get Paid
 • 38 - Pitch Email Template
 • 39 - Agencies Ive Worked With

 • 10 - Building a Personal Brand
 • 40 - Defining Your Brand
 • 41 - Building Brand Awareness

 • 11 - TikTok Best Practices
 • 42 - How the Algorithm Works
 • 43 - Improve Posts Quality
 • 44 - Engagement Strategies

 • 12 - Final Goodbye
 • 45 - Thank you
 • 46 - Bonus Lecture.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29280
  حجم: 1980 مگابایت
  مدت زمان: 139 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید