وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

TypeScript Simplified

سرفصل های دوره
 • 01 - What Is TypeScript + Course Introduction
 • 02 - Why Use TypeScript
 • 03 - How To Initialize A TypeScript Project
 • 04 - Using A Bundler
 • 05 - Understanding The TSConfig
 • 06 - Assigning Types And Type Inference
 • 07 - Array Type
 • 08 - Any Type
 • 09 - Object Basics
 • 10 - Types Vs Interfaces
 • 11 - Defining Functions
 • 12 - Void Type
 • 13 - Optional Parameters
 • 14 - Destructured And Rest Parameters
 • 15 - Typing Variables As Functions
 • 16 - Unions
 • 17 - Intersections
 • 18 - readonly
 • 19 - keyof
 • 20 - typeof
 • 21 - Index Types
 • 22 - As Const And Enums
 • 23 - Tuples
 • 24 - Generics
 • 25 - Async Functions
 • 26 - Pick And Omit
 • 27 - Partial And Required
 • 28 - ReturnType And Parameters
 • 29 - Record
 • 30 - Readonly
 • 31 - Awaited
 • 32 - Basic Type Guards
 • 33 - Never Type
 • 34 - Unknown Type
 • 35 - As Casting
 • 36 - Satisfies
 • 37 - Discriminated Union
 • 38 - Function Overloads
 • 39 - Type Predicate Function
 • 40 - Debugging
 • 41 - Importing Types
 • 42 - Declaration Files
 • 43 - Todo List Project Introduction
 • 44 - Todo List Project Walkthrough
 • 45 - Migrate JS To TS Project Introduction
 • 46 - Migrate JS To TS Project Walkthrough
 • 47 - Whats Next
 • Bonus. 01 - PropTypes
 • Bonus. 02 - TypeScript Setup And Props
 • Bonus. 03 - useState
 • Bonus. 04 - useRef
 • Bonus. 05 - useReducer
 • Bonus. 06 - useContext
 • Bonus. 07 - Generic Components
 • Bonus. 08 - Google Calendar Clone Introduction
 • Bonus. 09 - Google Calendar Clone Walkthrough
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 30636
  حجم: 12611 مگابایت
  مدت زمان: 413 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید