در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Troubleshooting with Microsoft Azure Network Watcher

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Microsoft now gives you packet-level access to your Windows Server and Linux virtual machines (VMs) running in Azure. You'll learn how to use Network Watcher to troubleshoot network security groups (NSGs), perform packet captures, and much more.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Let Network Watcher Help You
 • 1. Overview
 • 2. Preliminary Concepts
 • 3. Introducing Network Watcher
 • 4. Demo- Enable Network Watcher
 • 5. Prepare Your Lab Environment
 • 6. Demo- Configure the Jump Host
 • 7. Summary

 • 3. Test Network Security Groups
 • 1. Overview
 • 2. Network Security Groups (NSGs)
 • 3. Demo- Implement NSGs
 • 4. Security Group View
 • 5. Demo- Work with Security Group View
 • 6. IP Flow Verify
 • 7. Demo- Work with IP Flow Verify
 • 8. Summary

 • 4. Test Connectivity to Your VMs in Azure
 • 01. Overview
 • 02. Demo- Topology in Network Watcher
 • 03. Connectivity Check
 • 04. Demo- Run Connectivity Check Tests
 • 05. Next Hop Analysis
 • 06. Demo- Perform Next Hop Analysis
 • 07. Azure VPN Gateway Troubleshooting
 • 08. Demo- Configure VPN Troubleshooting
 • 09. Just in Time (JIT) VM Access
 • 10. Demo- Test JIT VM Access
 • 11. Summary

 • 5. Analyze Network Traffic in Azure
 • 1. Overview
 • 2. About Packet Capture in Azure
 • 3. Demo- Run a Packet Capture in Azure
 • 4. About Wireshark
 • 5. Demo- Analyze a Packet Capture with Wireshark
 • 6. About CapAnalysis
 • 7. Demo- Visualize a Packet Capture with CapAnalysis
 • 8. Summary

 • 6. Perform Deeper Diagnostics
 • 1. Overview
 • 2. Demo- Study Network Subscription Limits
 • 3. NSG Flow Logs
 • 4. Demo- Configure NSG Flow Logs
 • 5. Demo- Use Power BI to Visualize NSG Flow Logs
 • 6. Log Analytics Components
 • 7. Demo- Investigate Network Diagnostics
 • 8. Summary