وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Transforming Everyday Language into Powerful SQL Queries

سرفصل های دوره

NLSQL and AI: Transforming Everyday Language into Powerful SQL Queries


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Introduction to NLSQL
 • 3. How NLSQL Works
 • 4. Why NLSQL
 • 5. How to connect with NLSQL Team

 • 2. Prepare your Database Schema for NLSQL
 • 1. Starting with NLSQL
 • 2. Setting up MySQL Sample Database AWS RDS
 • 3. Understand the Database
 • 4. Setting up View to Avoid complexiteis
 • 5. Extracting Table Schema to CSV format Sheets
 • 6. Setting up Google Spreadsheet for Each Table
 • 7. Formatting Columns in Google Sheets

 • 3. Setting Up Joins and Arguments at NLSQL
 • 1. Setting up NLSQL Account
 • 2. Setting up Table Configuration at NLSQL Portal
 • 3. Setting Up Joins for Tables
 • 4. Setting UP KPIs by Configuring Arguments

 • 4. Setting Up Application on Azure Portal
 • 1. Setting up NLSQL App on Azure Step by Step AWS
 • 2. Overview of NLSQL Resource Group
 • 3. Playing with Integrate WebChat
 • 4. Setting up NLSQL Channel Chat with Microsoft Teams

 • 5. Playing with NLSQL using Microsoft Teams Chatbot
 • 1. Finding Orders Data by Table Column Name
 • 2. Finding Sales Data by Table Column Name
 • 3. Finding Sale Qty Data by Table Column Name
 • 4. Finding All the KPIS in one Prompt
 • 5. How to Deal with Same Text accross multiple Tables
 • 6. How to Deal with Same Column Name accross multiple tables
 • 7. How to Add and Play with Text Based Content as KPI
 • 8. Make your life easier by using synonyms

 • 6. Setting up TopBottom & Complex Arguments
 • 1. Setting up and playing with Top and Bottom Argument
 • 2. Generating the Complex Arugement for Avg Receipt
 • 3. Playing with Avg Receipt Complex Argument with Other KPIs
 • 4. Updating the older dates to current years for better experience
 • 5. Generating the Complex Arugement for Growth By Year
 • 6. Generating the Complex Arugement for Growth By Quarter

 • 7. Setting up Filters, Dates, and Columns for Map
 • 1. Getting Rid from Dirty Data with the help of Filters
 • 2. Configure Date Columns & Playing with data with the help of Date arguments
 • 3. Configure Country Column for Map

 • 8. Playing with NLSQL Graphs
 • 1. Welcome to Data Visualization
 • 2. Visulize Data in Pie Chart
 • 3. Visulize Data in Bar Chart
 • 4. Visulize Data in Line Chart
 • 5. 05-Visulize Data in Scatter Chart
 • 6. Visulize Data in Map Chart

 • 9. Advance
 • 1. Analytics Page- Keep an eye on your system
 • 2. After Depoyment to Production Phase
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29396
  حجم: 3137 مگابایت
  مدت زمان: 211 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید