وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

The Ultimate Environment Art Bundle – 4 Courses in 1

سرفصل های دوره

Learn 3D Environment Art, 3D Modelling, 3D Texturing with 4 Different Environments in Blender, Substance Painter and UE


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 1 - ResourcesLinks.txt

 • 2 - Creating a Kitchen Environment in Blender Substance Painter and UE5
 • 2 - Introduction
 • 2 - ResourcesLinks.txt
 • 3 - Going over Reference Images
 • 4 - Modelling the Stove
 • 5 - Adding more Details to the Stove
 • 6 - Creating the Stove Coils
 • 7 - Modelling the Fridge
 • 8 - Modelling the Cupboard
 • 9 - Modelling the Cabinets
 • 10 - Creating the Kitchen Room Layout
 • 11 - Modelling the Door
 • 12 - Modelling the Sink and the Window
 • 13 - Adding some More Details
 • 14 - Modelling the Kitchen Slabs
 • 15 - UV Unwrapping the Stove and Fridge
 • 16 - Texturing the Stove
 • 17 - Texturing the Fridge
 • 18 - UV Unwrapping the Remaining Assets
 • 19 - Texturing the Kitchen Room
 • 20 - Exporting to Unreal Engine 5
 • 21 - Setting up Lighting and PostProcessing
 • 22 - Creating Props
 • 23 - Creating More Kitchen Tools
 • 24 - Texturing the Props Set1
 • 25 - Placing the Props
 • 26 - Modelling Some More Props
 • 27 - Texturing the Props Set2
 • 28 - Finalizing the Layout of the Scene
 • 29 - Some More Details and taking Screenshots

 • 3 - Creating a Moroccan Riad Environment in Blender Substance Painter and UE5
 • 30 - Introduction
 • 30 - ResourcesLinks.txt
 • 31 - Going Over Our References
 • 32 - Creating the Arch
 • 33 - Finishing the Arch Pieces
 • 34 - Creating the Pillar
 • 35 - Creating the Layout For Our Scene
 • 36 - Creating the Balcony
 • 37 - Creating the Entrance Door
 • 38 - Creating Another Door
 • 39 - Creating the Windows
 • 40 - Finalizing the Scene
 • 41 - Creating the Fountain Arch
 • 42 - Creating Another Fountain
 • 43 - Making Some Adjustments
 • 44 - UV Unwrapping the Assets
 • 45 - Exporting to Substance Painter
 • 46 - Fixing a Small Issue
 • 47 - Texturing the Floor
 • 48 - Texturing the Walls
 • 49 - Texturing the Remaining Assets
 • 50 - Adding Dust
 • 51 - Importing to Unreal Engine
 • 52 - Applying All the Textures
 • 53 - Modelling the Lamps
 • 54 - Texturing and Adding the Lamps
 • 55 - Fixing a Texturing Issue
 • 56 - Creating the Curtains
 • 57 - Texturing and Adding the Curtains to Scene
 • 58 - Modelling the Chairs
 • 59 - Texturing and Adding the Chairs
 • 60 - Creating Some Small Props
 • 61 - Texturing and Adding the Small Props
 • 62 - PostProcessing and Taking HighRes Screenshots
 • 63 - Compositing and Final Thoughts

 • 4 - Creating a Japanese Shrine Environment in Blender Substance Painter and UE5
 • 64 - Introduction
 • 64 - ResourcesLinks.txt
 • 65 - Going Over Our References
 • 66 - Creating the Roof
 • 67 - Finishing the Roof
 • 68 - Creating the Details
 • 69 - Adding more Details
 • 70 - Creating the Walls
 • 71 - Finishing the Walls
 • 72 - Creating the Shrine Gate
 • 73 - Finishing the Shrine Gate
 • 74 - Creating the Shrine Box
 • 75 - Creating the Door
 • 76 - Creating Some More Details
 • 77 - Creating a Platform
 • 78 - Creating the Ground
 • 79 - UV Unwrapping
 • 80 - Exporting and Baking Mesh Maps
 • 81 - Texturing in Substance Painter
 • 82 - Creating the Unreal Engine Project
 • 83 - Adding Megascans Trees
 • 84 - Placing the Trees
 • 85 - Setting up Lighting and PostProcessing
 • 86 - Making Some Adjustments and Different Lighting Setups
 • 87 - Final Thoughts

 • 5 - Creating a Street Environment in Blender Substance Painter and UE5
 • 88 - Introduction
 • 88 - ResourcesLinks.txt
 • 89 - Setting up Reference Images
 • 90 - Creating the Blockout
 • 91 - Modelling the Residential Buildings
 • 92 - Detailing the Residential Building
 • 93 - Creating the Doors and Windows
 • 94 - Creating the Electric Meters
 • 95 - Modelling the Second Building
 • 96 - Creating the Store Building
 • 97 - Applying Modifiers
 • 98 - UV Unwrapping the Buildings
 • 99 - Exporting to Substance Painter
 • 100 - Texturing the Residential Building
 • 101 - Adding More Details
 • 102 - Texturing the Variation
 • 103 - Texturing the Second Building
 • 104 - Texturing the Store Building
 • 105 - Setting Up in Unreal Engine
 • 106 - Exporting Textures
 • 107 - Texturing the Ground
 • 108 - Setting up PostProcessing
 • 109 - Modelling the Beer Crates
 • 110 - Texturing the Beer Crates
 • 111 - Modelling the Sign Boards
 • 112 - Texturing the Sign Boards
 • 113 - Modelling the Cardboard Boxes
 • 114 - Importing the Props into UE5
 • 115 - Placing the Props
 • 116 - Modelling the Electric Pole
 • 117 - Texturing the Electric Pole
 • 118 - Adding the Cables
 • 119 - Finishing Touches
 • 83,800 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35000
  حجم: 36564 مگابایت
  مدت زمان: 2269 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  83,800 تومان
  افزودن به سبد خرید