وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

The Power of Presales Engineering

سرفصل های دوره

Learn frameworks, techniques and boost your confidence to become a successful Presales Engineer (by a Google Engineer)


1. Welcome to the Power of PreSales Course
 • 1. Welcome
 • 2. Self Assessment 1.1.html

 • 2. The PreSales Engineer role
 • 1. Module 2 Intro
 • 2. Introduction to the Pre-Sales Engineer role Foundations
 • 3. Day-to-day Meetings
 • 4. Day-to-day Research
 • 5. Day-to-day Content Creation
 • 6. Day-to-day Product Demonstrations
 • 7. Day-to-day Admin Work
 • 8. Day-to-day RFIRFPs
 • 9. Module 2 Closure
 • 10. Self Assessment 2.1.html

 • 3. Aligning collateral to the Sales Cycle
 • 1. Module 3 Intro
 • 2. Aligning the sales cycle to product demos Roles and responsibilities
 • 3. Aligning the sales cycle to product demos Stages and qualification
 • 4. Aligning the sales cycle to product demos Demo Formats
 • 5. Aligning the sales cycle to product demos Supporting Pre-sales Collaterals
 • 6. Module closure
 • 7. Self Assessment 3.1.html

 • 4. Engaging with Prospects
 • 1. Module 4 Intro
 • 2. Mindset Mutual Commitment
 • 3. Self Assessment 4.1.html
 • 4. Pre-engagement activities
 • 5. Value Discovery Listen
 • 6. Value Discovery Structure
 • 7. Self Assessment 4.2.html
 • 8. Metrics discovery Why
 • 9. Metrics discovery Break It Down
 • 10. Metrics discovery Leading vs Lagging Indicators
 • 11. Self Assessment 4.3.html
 • 12. Metrics discovery Business Impact Categories
 • 13. Metrics discovery Business Impact Categories - Final Notes
 • 14. ROI Calculator Why & What
 • 15. ROI Calculator How (I)
 • 16. ROI Calculator How (II)
 • 17. Self Assessment 4.4.html
 • 18. Prioritization Techniques Intro
 • 19. Prioritization Techniques User Stories
 • 20. Prioritization Techniques Scenarios
 • 21. Prioritization Techniques MoSCoW
 • 22.1 Click to view and copy your Collaborative Template.html
 • 22. Prioritization Techniques Computed Effort vs Value
 • 23. Self Assessment 4.5.html
 • 24. Managing external stakeholders
 • 25. Module closure

 • 5. Preparing for a Product Demo
 • 1. Intro module 5
 • 2. Mindset Youre never ready I
 • 3. Mindset Youre never ready II
 • 4. Applied Storytelling
 • 5. Pre-sales Presentation Slides
 • 6. Format Examples
 • 7. Backstage Scripts
 • 8. Final tips
 • 9. Module 5 closure

 • 6. Delivering a Product Demo
 • 1. Intro Module 6
 • 2. Environment
 • 3. Audience
 • 4. Time Management
 • 5. Perception
 • 6. BeforeAfter Demo Activities
 • 7. Module closure

 • 7. Post-sales Engagement
 • 1. Intro module
 • 2. Retrospection
 • 3. Closed Won Activities
 • 4. Closed Lost Activities
 • 5. Final closure

 • 8. Extra Module Interview preparation
 • 1.1 presalesinterview mindmap.pdf
 • 1. What is in the head of the Hiring Manager
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 32602
  حجم: 1190 مگابایت
  مدت زمان: 196 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید