وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

The Human Resources (HR) Mastery Bundle: 10 Courses In 1

سرفصل های دوره

Human Resources (HR) Excellence: Master Global HR Practices, Onboarding, Talent Management, Employee Retention & More!


1. COURSE 1 HUMAN RESOURCES FUNDAMENTALS & BEST PRACTICES
 • 1.1 L1 Introduction to HR Fundamentals Worksheet.pdf
 • 1. Introduction To HR Fundamentals
 • 2.1 L2 What Does HR Really Mean Worksheet.pdf
 • 2. What Does HR Really Mean
 • 3.1 L3 HR Through The Years Worksheet.pdf
 • 3. HR Through The Years
 • 4.1 L4 Where HR Is At Right Now And Where Its Headed Worksheet..pdf
 • 4. Where HR Is At Right Now & Where Its Headed
 • 5.1 L5 Impacts Of Great HR Worksheet.pdf
 • 5. The Impacts Of Great HR
 • 6.1 L6 Workforce Planning And Recruitment Worksheet.pdf
 • 6. Workforce Planning & Recruitment
 • 7. Conclusion

 • 2. COURSE 2 JOB DESCRIPTIONS
 • 1. Introduction To Job Descriptions
 • 2. What Is A Job Description

 • 3. THE FUNDAMENTALS COMPONENTS & THEIR FUNCTIONS
 • 1.1 Lecture+2.1+Download.pdf
 • 1. The Function Of A Job Description
 • 2.1 Lecture+2.2+Download.pdf
 • 2. The Components Of The Description

 • 4. THE PROCESS WHAT & WHO TO INCLUDE
 • 1. Key Focus Areas
 • 2. Pitfalls To Avoid
 • 3. Who To Include In The Process

 • 5. THE RECRUITING WHERE & HOW TO POST
 • 1. How To Post A Job Description

 • 6. THE END GOAL HIGH-QUALITY HIRES & REVIEW FRAMEWORK
 • 1. High-Quality Job Descriptions = High-Quality Hires

 • 7. CONCLUSION
 • 1.1 Lecture+6.1+Download.pdf
 • 1. Conclusion

 • 8. COURSE 3 REMOTE ONBOARDING FOR NEW HIRES
 • 1. Introduction To Remote Onboarding
 • 2. The Scope Of Onboarding In A Remote Workplace
 • 3. Why Onboarding Is An Essential Practice In A Remote Workplace
 • 4. Popular Questions About Remote Onboarding
 • 5.1 COURSE WORKBOOK - Remote Onboarding for New Hires (2).pdf
 • 5. Activity 1

 • 9. THE ESSENTIAL ELEMENTS OF GOOD REMOTE ONBOARDING
 • 1. What New Employees Need When They Join A Remote Workplace
 • 2. How Remote Working Impacts Onboarding
 • 3. Best Practices For Successful Remote Onboarding
 • 4.1 Remote Employee Onboarding Program Guide PDF.pdf
 • 4. Getting Started With Your Remote Onboarding Program
 • 5. Activity 2

 • 10. KICKSTARTING LEARNING FOR NEW HIRES
 • 1. Pre-boarding - Remote Onboarding Element #1
 • 2. Designing Learning Experiences For New Hires
 • 3.1 Remote Onboarding Program TEMPLATE.xlsx
 • 3. Activity 3

 • 11. ENCOURAGING CONNECTIONS & BUILDING RELATIONSHIPS AT WORK
 • 1. Social Onboarding - Remote Onboarding Element #2
 • 2. Connecting & Learning From Others
 • 3. Creating A Collaborative Experience Through Onboarding
 • 4. Activity 4

 • 12. SETTING UP NEW EMPLOYEES FOR PRODUCTIVITY & SUCCESS
 • 1. First Assignments - Remote Onboarding Element #3
 • 2. Setting Performance Expectations & Goals
 • 3. Coaching For High Performance
 • 4. Activity 5

 • 13. TRANSITIONING FROM ONBOARDING & MEASURING SUCCESS
 • 1. Ongoing Support - Remote Onboarding Element #4
 • 2.1 Remote Onboarding 90-Day Action Plan for Employee Name TEMPLATE.xlsx
 • 2. Creating A Remote Onboarding Action Plan For A New
 • 3.1 Onboarding Survey PDF (1).pdf
 • 3. Measuring Onboarding Success

 • 14. COURSE 4 MASTER THE TALENT MANAGEMENT PIPELINE
 • 1.1 L1 Introduction Worksheet.pdf
 • 1. Introduction To Talent Management
 • 2.1 L2 The Role of Data Worksheet.pdf
 • 2. The Role Of Data
 • 3.1 L3 Attracting And Retaining The Best Talent.pdf
 • 3. Attracting & Retaining The Best Talent
 • 4.1 L4 Interviewing And Onboarding Worksheet.pdf
 • 4. Interviewing & Onboarding
 • 5.1 L5 Assessing Training Needs.pdf
 • 5. Assessing Training Needs
 • 6.1 L6 Developing High Potential Employees Worksheet.pdf
 • 6. Developing High-Potential Employees
 • 7.1 L7 Creating A Culture Of Continuous Learning Worksheet.pdf
 • 7. Creating A Culture Of Continuous Learning
 • 8.1 L8 Technology In Talent Management Part 1 Worksheet.pdf
 • 8. Technology For Talent Management (Part 1)
 • 9.1 L9 Technology In Talent Management Part 2 Worksheet.pdf
 • 9. Technology For Talent Management (Part 2)
 • 10. Conclusion

 • 15. COURSE 5 DIVERSITY & INCLUSION IN THE WORKPLACE
 • 1.1 Lecture 1 - Leadership Reflection.pdf
 • 1. Introduction To Diversity & Inclusion
 • 2.1 Diversity C1 02 Benefits of DIversity and Inclusion 1
 • 2. The Benefits Of Diversity & Inclusion
 • 3.1 Lecture 3 - Barriers to Inclusion.pdf
 • 3. Barriers To Inclusion

 • 16. A DEEPER UNDERSTANDING OF DIVERSITY & INCLUSION
 • 1.1 Lecture 4 - Developments in Diversity and Inclusion.pdf
 • 1. Latest Diversity & Inclusion Developments
 • 2.1 Lecture 5 - Microaggressions.pdf
 • 2. Microaggressions
 • 3.1 Lecture 6 - Educational and Cascading Interventions.pdf
 • 3. Educational & Cascading Interventions

 • 17. DIVERSITY & INCLUSION LEADERSHIP
 • 1.1 Lecture 7 - Your Opportunity as a Leader.pdf
 • 1. Your Opportunity As A Leader
 • 2.1 Lecture 8 - Leadership Mindset for Creating Change.pdf
 • 2. Leadership Mindset For Creating Change

 • 18. MEASURING & ASSESSING DIVERSITY AND INCLUSION
 • 1.1 Lecture 9 - Measuring Diversity and Inclusion.pdf
 • 1. Measuring Diversity & Inclusion
 • 2. Case Study
 • 3. Conclusion

 • 19. COURSE 6 IDENTIFY & AVOID UNCONSCIOUS BIAS
 • 1.1 C13 Unconscious Bias Worksheets Lecture 1.pdf
 • 1. Introduction To Unconscious Bias
 • 2.1 C13 Unconscious Bias Worksheets Lecture 2.pdf
 • 2. Cognitive Bias & Cognitive Flexibility

 • 20. WAYS TO COMBAT BIAS
 • 1.1 C13 Unconscious Bias Worksheets Lecture 3.pdf
 • 1. Combatting & Preventing Stereotyping, Prejudice & Discrimination
 • 2.1 C13 Unconscious Bias Worksheets Lecture 4.pdf
 • 2. Combatting Bias In The Hiring Process
 • 3.1 C13 Unconscious Bias Worksheets Lecture 5.pdf
 • 3. Recognising & Combatting Internalised Bias

 • 21. BUSINESS DECISIONS AND AUDITS
 • 1.1 C13 Unconscious Bias Worksheets Lecture 6.pdf
 • 1. Bias In Decision Making (Part 1)
 • 2.1 C13 Unconscious Bias Worksheets Lecture 7.pdf
 • 2. Bias In Decision Making (Part 2)
 • 3.1 C13 Unconscious Bias Worksheets Lecture 8.pdf
 • 3. Measuring The Effectiveness Of Bias Prevention

 • 22. CONCLUSION
 • 1. Conclusion

 • 23. COURSE 7 MANAGING DIVERSE & DISTRIBUTED TEAMS
 • 1.1 L1 Intercultural Mindset Worksheet.pdf
 • 1. Introduction To Managing Diverse & Distributed Teams
 • 2.1 L2 Cultural Profiles And Subcultures Worksheet.pdf
 • 2. Cultural Profiles & Subcultures

 • 24. CULTURAL DIFFERENCES
 • 1.1 L3 Recognising Cross-Cultural Values Worksheet.pdf
 • 1. Recognising Cross-Cultural Values
 • 2.1 L4 Culture And Individual Differences Worksheet.pdf
 • 2. Culture & Individual Differences

 • 25. CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
 • 1.1 L5 Body Language And Gestures Worksheet.pdf
 • 1. Body Language & Gestures
 • 2.1 L6 Language Best Practices Worksheet.pdf
 • 2. Use Of Language
 • 3.1 L7 Business Protocol And Etiquette Worksheet.pdf
 • 3. Business Protocol & Etiquette

 • 26. BUILDING TRUST & RAPPORT
 • 1. Recognising Individual Needs
 • 2.1 L9 Team Building And Managing Conflict Worksheet.pdf
 • 2. Team-Building & Managing Conflict

 • 27. CROSS-CULTURAL NEGOTIATION
 • 1. Cross-Cultural Negotiation (Part 1)
 • 2.1 L11 Cross-Cultural Negotiation Worksheet.pdf
 • 2. Cross-Cultural Negotiation (Part 2)

 • 28. CONCLUSION
 • 1. Conclusion

 • 29. COURSE 8 UNDERSTANDING NEURODIVERSITY IN THE WORKPLACE
 • 1.1 L1 Introduction to Neurodiversity Worksheet.pdf
 • 1. Introduction To Neurodiversity In The Workplace
 • 2.1 L2 Introduction to ADHD Worksheet.pdf
 • 2. What Is ADHD
 • 3.1 L3 ADHD Support Worksheet.pdf
 • 3. Assisting Employees With ADHD
 • 4.1 L4 Introduction to ASD Worksheet.pdf
 • 4. What Is ASD
 • 5.1 L5 ASD Support Worksheet.pdf
 • 5. Assisting Employees With ASD
 • 6.1 L6 Strengths of Neurodiversity Worksheet.pdf
 • 6. The Strengths Of Neurodiversity
 • 7.1 L7 Additional Support Worksheet.pdf
 • 7. Additional Workplace Support Methods
 • 8. Conclusion

 • 30. COURSE 9 EMPLOYEE GROWTH & RETENTION
 • 1.1 L1 Retention Not Resignation Upskill Your Workforce Worksheet.pdf
 • 1. Introduction To Employee Growth & Retention
 • 2.1 L2 The Fundamentals Of Talent Management Worksheet.pdf
 • 2. Fundamentals Of Talent Management
 • 3.1 L3 Employee Happiness Worksheet.pdf
 • 3. Employee Happiness
 • 4.1 L4 Top Reasons Why Employees Leave A Company Worksheet.pdf
 • 4. Top Reasons Why Employees Leave A Company
 • 5.1 L5 How To Further Develop Current Employees Worksheet.pdf
 • 5. How To Further Develop Current Employees
 • 6.1 L6 Win Your Employees Over Worksheet.pdf
 • 6. Win Your Employees Over
 • 7. Summary

 • 31. COURSE 10 HUMAN RESOURCES IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 • 1.1 L1 The Role Of Artificial Intelligence In Modern HR Worksheet.pdf
 • 1. Introduction To HR In The Age Of AI
 • 2.1 L2 Why HR Professionals Need To Embrace AI Worksheet.pdf
 • 2. Why HR Professionals Need To Embrace AI
 • 3.1 L3 Key Benefits Of AI In HR Worksheet.pdf
 • 3. Key Benefits Of AI In HR
 • 4.1 L4 Improving Efficiency And Accuracy Worksheet.pdf
 • 4. AI-Powered Recruitment Improving Efficiency & Accuracy
 • 5.1 L5 Integrating AI Into Organisational Culture Worksheet.pdf
 • 5. Integrating AI Into Organisational Culture
 • 6.1 L6 Balancing AI Benefits With Potential Biases Worksheet.pdf
 • 6. Balancing AI Benefits With Potential Biases
 • 7. Conclusion
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29387
  حجم: 10901 مگابایت
  مدت زمان: 551 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید