وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

The Complete Course of IBM Cognos 2023

سرفصل های دوره

Learn IBM Cognos Analytics in a Professional way. Become an expert in Data Science, Reporting, Visualization, Metrics...


1 - Introduction to IBM Cognos
 • 1 - Course opener
 • 2 - Introduction to IBM Cognos
 • 3 - Overview of business intelligence and analytics
 • 4 - Components of IBM Cognos
 • 5 - Understanding the Cognos architecture and workflow
 • 6 - Installation Process of IBM Cognos

 • 2 - IBM Cognos Framework Manager
 • 7 - Introduction to Framework Manager
 • 8 - Understanding data modeling and metadata
 • 9 - Building relationships and Custom tables
 • 10 - Implementing calculations and filters

 • 3 - IBM Cognos Report Studio
 • 11 - Introduction to Report Studio
 • 12 - Creating adhoc reports
 • 13 - Building standard and complex reports
 • 14 - Formatting and styling reports
 • 15 - Adding charts graphs and visualizations

 • 4 - IBM Cognos Query Studio
 • 16 - Introduction to Query Studio
 • 17 - Creating basic and advanced queries
 • 18 - Joining queries in reports
 • 19 - Creating calculations and totals
 • 20 - Sorting and grouping data

 • 5 - IBM Cognos Analysis Studio
 • 21 - Introduction to Analysis Studio
 • 22 - Report Authority in analysis studio
 • 23 - Drill through function
 • 24 - Creating advanced visualizations

 • 6 - IBM Cognos Workspace and Dashboards
 • 25 - Introduction to Cognos Workspace
 • 26 - Creating interactive dashboards
 • 27 - Adding and configuring widgets
 • 28 - Designing and customizing layouts

 • 7 - IBM Cognos Administration
 • 29 - Overview of Cognos Administration
 • 30 - Managing user roles and security
 • 31 - Configuring and monitoring the Cognos environment
 • 32 - Cognos Administrative Theme customization

 • 8 - IMB Cognos project and Course Closure
 • 33 - Cognos Project
 • 34 - Course Closure
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17712
  حجم: 3645 مگابایت
  مدت زمان: 473 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402
  دسته بندی محصول

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید