وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

The Complete Canva & Design Theory Master Course | 2023

سرفصل های دوره

Master Canva & Design Theory: Create Professional Designs for Social Media, Videos, Presentations, and More.


1 - Why Canva Is So Important Today
 • 1 - What Youll Get in This Course
 • 2 - Canva in a Nutshell
 • 3 - Why Choose Canva
 • 4 - Will i Have to Purchase Canva Pro to Follow the Course
 • 5 - Course Overview
 • 6 - Get the Most Out of the Course

 • 2 - Design Theory
 • 7 - Color Theory Mix Match Beautiful Colors
 • 7 - Color meaning the perfect way to use it IMPORTANT.txt
 • 7 - Color palette from an image.txt
 • 7 - Ready color palettes.txt
 • 8 - 100 free fonts you should be using.txt
 • 8 - Typography Theory Get the Right Font Combinations
 • 9 - Photography Theory Take Beautiful Pictures
 • 10 - Layout Theory The Perfect Layout for your Design Elements
 • 11 - Great Work Keep Going

 • 3 - Canva Fundamentals
 • 12 - Discover the Canva Homepage
 • 13 - Turn Your Free Account To Premium with These Resources
 • 13 - flaticon.txt
 • 13 - freepik.txt
 • 13 - freesounds.txt
 • 13 - pexels.txt
 • 13 - removalai.txt
 • 13 - removebg.txt
 • 13 - unsplash.txt
 • 14 - The Design Process in Canva
 • 15 - Exporting Sharing your Work

 • 4 - Delve into Business with Canva
 • 16 - Create a Logo
 • 17 - Make your own Tshirts Mugs and More
 • 18 - Design a Business Card
 • 19 - Design a Beautiful ResumeCV Get the Job

 • 5 - Create a Website
 • 20 - Web Development 101
 • 21 - Make a Website with Canva
 • 22 - Deploy Your Website
 • 22 - Godaddy.txt
 • 22 - Namecheap.txt

 • 6 - Up Your Social Media Design
 • 23 - Profile Picture for Social Media
 • 24 - Make Awesome Facebook Instagram AdsPosts
 • 25 - Facebook Instagram Stories
 • 26 - Make Beautiful Facebook Covers
 • 27 - Captivanting YouTube Thumbnail

 • 7 - Create Stunning Videos
 • 28 - Record Educational and How to Videos with Canva
 • 28 - Spy on your competitors.txt
 • 29 - Edit Videos with Canva

 • 8 - Create Awesome Presentations
 • 30 - Color Hunt.txt
 • 30 - Elevate your Presentations with these Tools
 • 30 - Flaticon.txt
 • 30 - Slides Carnival.txt
 • 30 - Slido android.txt
 • 30 - Slido apple.txt
 • 30 - Unsplash.txt
 • 31 - Prepare your Presentation in Canva
 • 32 - Present with Canva

 • 9 - Make Money with Canva
 • 33 - Ebay.txt
 • 33 - Fiverr.txt
 • 33 - Make Money with Canva
 • 34 - Bonus Sell Your Designs on Etsy
 • 35 - Form.txt
 • 35 - Whats Next.html

 • 10 - Retired Lectures Will be Deleted on 2024
 • 36 - Design a Beautiful ResumeCV Get the Job
 • 37 - Facebook Instagram Stories
 • 38 - YouTube Banner Channel Art
 • 39 - Create Amazing Facebook and Instagram Reels YouTube Shorts TikTok Videos
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 32590
  حجم: 6939 مگابایت
  مدت زمان: 402 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید