وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

The Basics Of Rhythm And Drumming

سرفصل های دوره

Three Basic Rhythms, Basic Rudiments, Drum Beats, International Rhythm Counting & Drum Stick Technique


1 - Introduction
 • 1 - WELCOME-TO-THE-COURSE-1-2.pdf
 • 1 - Welcome to the course

 • 2 - THREEBASICRHYTHMS
 • 2 - THREEBASICRHYTHMS
 • 2 - THREE-BASIC-RHYTHMS-EXERCISE-3-7.pdf

 • 3 - TRIPLETS
 • 3 - TRIPLETS
 • 3 - TRIPLETS-EXERCISE-8-11.pdf

 • 4 - DRUMPYRAMID
 • 4 - DRUMPYRAMIDEXERCISE
 • 4 - DRUM-PYRAMID-12-13.pdf
 • 4 - Metronome-60bpm-3min.mp3
 • 4 - Metronome-70bpm-3min.mp3
 • 4 - Metronome-80bpm-3min.mp3
 • 4 - Metronome-90bpm-3min.mp3
 • 4 - SNARE-DRUM-60bpm-DRUM-COURSE-DRUM-PYRAMID-EXERCISE.mp3
 • 4 - SNARE-DRUM-70bpm-DRUM-COURSE-DRUM-PYRAMID-EXERCISE.mp3
 • 4 - SNARE-DRUM-80bpm-DRUM-COURSE-DRUM-PYRAMID-EXERCISE.mp3
 • 4 - SNARE-DRUM-90bpm-DRUM-COURSE-DRUM-PYRAMID-EXERCISE.mp3
 • 4 - drum-pyramid-with-counting.zip

 • 5 - MATCHEDGRIP
 • 5 - MATCHEDGRIP
 • 5 - MATCHED-GRIP-14-15.pdf

 • 6 - RUDIMENTS
 • 6 - RUDIMENTS.html

 • 7 - SINGLESTROKEROLL
 • 7 - SINGLESTROKEROLL
 • 7 - SINGLE-STROKE-18-19.pdf

 • 8 - SINGLEVSDOUBLESTROKEEXERCISE
 • 8 - SINGLEVSDOUBLESTROKEEXERCISE
 • 8 - SINGLE-VS-DOUBLE-STROKE-20.pdf
 • 8 - SINGLE-VS-DOUBLE-STROKE-EXERCISE-60bpm.mp3
 • 8 - SINGLE-VS-DOUBLE-STROKE-EXERCISE-70bpm.mp3
 • 8 - SINGLE-VS-DOUBLE-STROKE-EXERCISE-80bpm.mp3
 • 8 - SINGLE-VS-DOUBLE-STROKE-EXERCISE-90bpm.mp3

 • 9 - PARADIDDLEEXERCISE
 • 9 - PARADIDDLEEXERCISE
 • 9 - PARADIDDLE-21.pdf
 • 9 - PARADIDDLE-EXERCISE-60bpm.mp3
 • 9 - PARADIDDLE-EXERCISE-70bpm.mp3
 • 9 - PARADIDDLE-EXERCISE-80bpm.mp3
 • 9 - PARADIDDLE-EXERCISE-90bpm.mp3

 • 10 - INTRODUCTIONTODRUMS
 • 10 - INTRODUCTIONTODRUMS
 • 10 - INTRODUCTION-TO-DRUMS-22.pdf

 • 11 - INTRODUCTIONTOTHEDRUMKIT
 • 11 - INTRODUCTIONTOTHEDRUMKIT.html
 • 11 - INTRODUCTION-TO-THE-DRUM-KIT-23-25.pdf

 • 12 - INTRODUCTIONTODRUMNOTATION
 • 12 - INTRODUCTIONTODRUMNOTATION.html
 • 12 - INTRODUCTION-TO-DRUM-NOTATION-26.pdf

 • 13 - THEEIGHTHNOTEGROOVEBEAT
 • 13 - THEEIGHTHNOTEGROOVEBEAT
 • 13 - THE-EIGHTH-NOTE-GROOVE-BEAT-EXERCISE-27-30.pdf

 • 14 - THEEIGHTHNOTETOMGROOVE
 • 14 - THEEIGHTHNOTETOMGROOVE
 • 14 - THE-EIGHTH-NOTE-TOM-GROOVE-EXERCISE-31-33.pdf

 • 15 - THEONEHAND16THNOTEGROOVE
 • 15 - THEONEHAND16THNOTEGROOVE
 • 15 - THE-ONE-HAND-16TH-NOTE-GROOVE-BEAT-EXERCISE-34-37.pdf

 • 16 - THE16THNOTEGROOVEWITHALTERNATINGHANDS
 • 16 - THE16THNOTEGROOVEWITHALTERNATINGHANDS
 • 16 - THE-ONE-HAND-16TH-NOTE-GROOVE-WITH-ALTERNATING-EXERCISE-38-41.pdf

 • 17 - THEEIGHTHNOTETRIPLETGROOVE
 • 17 - THEEIGHTHNOTETRIPLETGROOVE
 • 17 - THE-EIGHTH-NOTE-TRIPLET-GROOVE-EXERCISE-42-44.pdf

 • 18 - THESHUFFLEGROOVEBEAT
 • 18 - THESHUFFLEGROOVEBEATEXERCISE
 • 18 - THE-SHUFFLE-GROOVE-BEAT-EXERCISE-45-47.pdf

 • 19 - THEDISCOGROOVE
 • 19 - THEDISCOGROOVE
 • 19 - THE-DISCO-GROOVE-EXERCISE-48-50.pdf

 • 20 - THANKYOUSPEECH
 • 20 - THANKYOUSPEECH
 • 20 - THANK-YOU-SPEECH-51.pdf

 • 21 - LOOTAPERCUSSION
 • 21 - LOOTAPERCUSSION
 • 21 - LOOTA-BONUS-52-53.pdf

 • 22 - JARKKORANTALADRUMSOLO
 • 22 - DRUMSOLO
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34772
  حجم: 1073 مگابایت
  مدت زمان: 36 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید