وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Systeme io Domination: Unlock Free Tools for Online Triumph

سرفصل های دوره

Systeme io: Master the all-in-one platform to build and grow your online business


1 - Introduction to Systemeio
 • 1 - What is Systemeio
 • 2 - Why use Systemeio
 • 3 - The benefits of using Systemeio
 • 4 - Get-Free-Systeme-Account.txt
 • 4 - How to create a Systemeio account
 • 5 - Get-Free-Systeme-Account.txt
 • 5 - Setting Up Account and Navigation Walkthrough

 • 2 - Building a Website with Systemeio
 • 6 - Creating a new website
 • 7 - Choosing a website template
 • 8 - Customizing your website
 • 9 - Creating choosing template customizing and publishing website walkthrough

 • 3 - Creating and Selling Online Courses with Systemeio
 • 10 - Creating a new course
 • 11 - Adding modules and lessons
 • 12 - Uploading content
 • 13 - Setting up pricing and payment options
 • 14 - Launching your course
 • 15 - Launching Your Course Conclusion

 • 4 - Building Email Lists and Sending Emails with Systemeio
 • 16 - Creating a new email list
 • 17 - Importing email contacts
 • 18 - Creating and sending email campaigns
 • 19 - Segmenting your email list
 • 20 - Automating your email marketing

 • 5 - Creating Sales Funnels with Systemeio
 • 21 - What is a sales funnel
 • 22 - The different types of sales funnels
 • 23 - How to create a sales funnel in Systemeio
 • 24 - Connecting your sales funnel to your website and email list

 • 6 - Automating Your Business with Systemeio
 • 25 - What is automation
 • 26 - How to automate your tasks in Systemeio
 • 27 - Creating automated workflows

 • 7 - Growing Your Business with Systemeio
 • 28 - How to use Systemeio to attract more visitors to your website
 • 29 - How to convert more visitors into customers
 • 30 - How to retain your customers and increase customer lifetime value

 • 8 - Advanced Features of Systemeio
 • 31 - Selling products and services
 • 32 - Affiliate marketing
 • 33 - Integrating with other platforms

 • 9 - Conclusion
 • 34 - Next steps for growing your business with Systemeio
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29371
  حجم: 2407 مگابایت
  مدت زمان: 260 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید