وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Swift Language for Beginners

سرفصل های دوره

Learn Swift language and be confident user of it.


1. Introduction
 • 1. Introduction

 • 2. The Basics
 • 1. Variables & Constants
 • 2. Type Annotations
 • 3. Naming Constants & Variables
 • 4. Comments
 • 5. Semicolons
 • 6. Data Types
 • 7. Tuples
 • 8. Tuples
 • 9. Optionals
 • 10. Optional Binding
 • 11. Providing Fallback Value
 • 12. Force Unwrapping
 • 13. Implicitly Unwrapped Optionals

 • 3. Basic Operators
 • 1. Terminology
 • 2. Assignment Operator
 • 3. Arithmetic Operators
 • 4. Remainder Operator
 • 5. Unary - and + Operator
 • 6. Compound Assignment Operator
 • 7. Comparison Operators
 • 8. Ternary Conditional Operator
 • 9. Logical Operators
 • 10. Combining Logical Operators

 • 4. String and Characters
 • 1. Single and Multiline Strings
 • 2. Special Characters
 • 3. Extended String
 • 4. String Interpolation

 • 5. Collection Types
 • 1. What are the Collection Types
 • 2. Mutability of Collections
 • 3. Array
 • 4. Accessing and Modifying an Arrays
 • 5. Set
 • 6. Dictionary
 • 7. Accessing and Modifying a Dictionary

 • 6. Control Flow
 • 1. For-In Loops
 • 2. While Loops
 • 3. Repeat-While Loops
 • 4. If Statement
 • 5. Switch Statement
 • 6. Defer
 • 7. Checking API availability

 • 7. Functions
 • 1. Functions Part 1
 • 2. Functions Part 2
 • 3. Functions Part 3
 • 4. Functions Part 4
 • 5. Functions Part 5

 • 8. Congratulations
 • 1.1 Official Swift Documentation.html
 • 1.2 Swift Language Community.html
 • 1. The End!
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31101
  حجم: 851 مگابایت
  مدت زمان: 252 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید