وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Solving Biological Problems With R

سرفصل های دوره

1 - Introduction
 • 1 - 1.Introduction-to-R-statistical-Software.pptx
 • 1 - Introduction to R statistical Software
 • 2 - 2-Quick-R.pptx
 • 2 - Check the data.txt
 • 2 - Install packages.txt
 • 2 - Practice-medical.csv
 • 2 - Quick R
 • 2 - R colorbrewers.txt
 • 2 - R packages and libraries.txt
 • 2 - Summary Statistics.txt
 • 2 - ggplot2.txt
 • 2 - ggpubr.txt
 • 2 - practice-1.zip
 • 2 - reshape.txt
 • 2 - table.txt
 • 2 - table.xlsx

 • 2 - Data types
 • 3 - 3-Data-types.pptx
 • 3 - Check the data.txt
 • 3 - Data types and Descriptive statistics
 • 3 - Practice-medical.csv
 • 3 - practice2-data-types.zip
 • 4 - 10essential statistical tests.txt
 • 4 - Statistical test in R
 • 4 - practice3-statistics.zip
 • 5 - Practice Data types and statistics
 • 5 - arrow.pdf
 • 5 - base-r.pdf
 • 5 - colorPaletteCheatsheet.pdf
 • 6 - Practice lecturer

 • 3 - Graphics withR
 • 7 - 4-Graphics.pptx
 • 7 - Corrplot.txt
 • 7 - Ggplot2.txt
 • 7 - Graphics with R
 • 7 - Pie chart.txt
 • 7 - Qplot.txt
 • 7 - Tidyverse.txt
 • 7 - data-visualization.pdf
 • 7 - dplyr.txt
 • 7 - dplyr.zip
 • 7 - ggplot2.zip
 • 7 - ggplot2cheatsheet.txt
 • 7 - ggpubr.txt
 • 7 - ggtheme.txt
 • 7 - graphs.zip
 • 7 - library for Hmisc and psych.txt
 • 7 - psych.zip
 • 7 - reshape2.zip
 • 7 - scatterplot.txt
 • 7 - violin plot.txt
 • 8 - Practice Graphs
 • 8 - tidyr.zip
 • 9 - practice ggplot2

 • 4 - Creating reproducible reports in R
 • 1 - R Functions and data types.html
 • 10 - Graphs-Practice.docx
 • 10 - Knit-markdown.pptx
 • 10 - Practice.docx
 • 10 - Practice.html
 • 10 - R Markdown file
 • 10 - graphs-practice.zip
 • 10 - rmarkdown-cheatsheet.pdf
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34719
  حجم: 552 مگابایت
  مدت زمان: 72 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید