در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Software Development Security for CISSP®

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

This course will teach you the skills needed to integrate security principles into software development.


01. Course Overview
 • 01. Course Overview

 • 02. Integrating Security into the Software Lifecycle
 • 02. Integrating Security into the Software Lifecycle
 • 03. SDLC Methodologies
 • 04. Kubernetes
 • 05. Software Project Management

 • 03. Secure Software Development
 • 06. Secure Software Development
 • 07. Software Project Planning
 • 08. Project Requirements
 • 09. Project Documentation
 • 10. Project Design
 • 11. Acquire and Implement
 • 12. Software
 • 13. Secure Coding Practices
 • 14. OWASP

 • 04. Software Security Assessment
 • 15. Software Security Assessment
 • 16. Testing Methods
 • 17. Deployment
 • 18. Runtime Environment
 • 19. Operations

 • 05. Security of Third-party Software
 • 20. Database Security
 • 21. Database Structure
 • 22. Database Security Issues

 • 06. Domain Summary
 • 23. Domain Summary