وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Social Engineering: 13 Social Engineering attacks explained!

سرفصل های دوره

Complete Social Engineering course thought within ONE HOUR by EXPERT! HUMINT | Cyber security | CISO | Ransomware


1 - Introduction
 • 1 - Books.docx
 • 1 - Introduction What is social engineering
 • 1 - Social-engineering.pdf
 • 1 - Who is responsible for implementing security.html
 • 2 - CIAtraid.html
 • 2 - Security basics a brief history
 • 3 - 2023-data-breach-investigations-report-dbir.pdf
 • 3 - A classic and real a social engineering attack
 • 3 - Types of hackers.html
 • 4 - Security basics what are security risks
 • 4 - The weakest link.html
 • 5 - Bug-bounty-programs.docx
 • 5 - Security basics types of hackers
 • 6 - The weakest link

 • 2 - The social engineering attacks
 • 5 - Authority.html
 • 6 - Deceptive relations.html
 • 7 - Authority
 • 7 - Reflections-on-the-Stanford-Prison-Experiment-Gene.pdf
 • 7 - Social-Engineering-I-E-based-Model-of-Human-Weakness-for-Attack-and-Defense-Investigations.pdf
 • 7 - The-persuasion-and-security-awareness-experiment-reducing-the-success-of-social-engineering-attacks.pdf
 • 7 - Thirdparty relationships suppliers.html
 • 8 - Deceptive Relationships
 • 8 - Overloading.html
 • 8 - Social-Engineering-Attack-Examples-Templates-and-Scenarios.pdf
 • 8 - Social-Phishing.pdf
 • 9 - Overloading
 • 9 - Scarcity.html
 • 10 - Presentation-Social-Engineering.pdf
 • 10 - Scarcity
 • 10 - Social validation.html
 • 11 - A-Room-with-a-Viewpoint-Using-Social-Norms-to-Motivate-Environmental-Conservation-in-Hotels.pdf
 • 11 - BlackHat-USA-2010-Ryan-Getting-In-Bed-With-Robin-Sage-v1.0.pdf
 • 11 - Phishing.html
 • 11 - Presentation-Social-Engineering.pdf
 • 11 - Social validation
 • 12 - 2020-Phishing-Benchmark-Global-Report.pdf
 • 12 - Baiting.html
 • 12 - Internet-Security-Threat-Report-ISTR.pdf
 • 12 - Phishing
 • 12 - US-CERT-Technical-Trends-in-Phishing-Attacks.pdf
 • 13 - Baiting
 • 13 - Pharming.html
 • 13 - Users-Really-Do-Plug-in-USB-Drives-They-Find.pdf
 • 14 - A-dual-approach-to-detect-pharming-attacks-at-the-client-side.pdf
 • 14 - Pharming
 • 14 - Phone Phishing.html
 • 15 - IVR or Phone Phishing
 • 15 - Quid pro quo.html
 • 15 - Voice-pharming-attack-and-the-trust-of-VoIP-copy.pdf
 • 16 - Quid Pro Quo
 • 16 - SOCIAL-ENGINEERING-AND-CYBER-SECURITY.pdf
 • 16 - Tailgating.html
 • 17 - Tailgating

 • 3 - Extra videos
 • 17 - Shoulder surfing.html
 • 18 - Shoulder surfing
 • 18 - Unclean desk.html
 • 19 - SANS-clean-desk-policy.pdf
 • 19 - Unclean desk

 • 4 - Social engineering general remediation actions
 • 20 - Advanced-Social-Engineering-Attacks.pdf
 • 20 - A-Taxonomy-of-Attacks-and-a-Survey-of-Defence-Mechanisms-for-Semantic-Social-Engineering-Attacks.pdf
 • 20 - General remediation steps.html
 • 20 - Online-Social-Networks-Threats-and-Solutions.pdf
 • 20 - Social-Engineering-Attacks.pdf
 • 20 - Social-Engineering-in-the-Context-of-Cialdini-s-Psychology-of-Persuasion-and-Personality-Traits.pdf
 • 20 - US-CERT-Recognizing-and-Avoiding-Email-Scams.pdf
 • 20 - free-awareness-resources.pdf
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 32566
  حجم: 189 مگابایت
  مدت زمان: 42 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید