وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Simple and functional Conversational Spanish for beginners

سرفصل های دوره

Start speaking spanish with Hi Method: focuses on what's important in the language and uses images that simplify grammar


1. Introduction
 • 1.1 -presentation page - introduce yourself.pdf
 • 1.2 Debis presentation (english).pdf
 • 1. Introduction

 • 2. Easy formula to conjugate future tense in spanish (regular verbs)
 • 1.1 -presentation page - introduce yourself.pdf
 • 1.2 futuro.zip
 • 1.3 How to use rectangles for practice - sample-.pdf
 • 1.4 Rectangle for conjugations.pdf
 • 1.5 Rectangle Future.pdf
 • 1. How to conjugate regular verbs in future tense
 • 2. Memorize the endings to conjugate regular verbs in future tense.html
 • 3.1 Question words Spanish.pdf
 • 3.2 Translation - question words.pdf
 • 3. How to formulate questions in future ( and negative questions as well)
 • 4. Answer the following questions.html
 • 5. How to make negative sentences in future tense
 • 6. Answer 1 question.html
 • 7.1 Question words Spanish.pdf
 • 7.2 Translation - question words.pdf
 • 7. How to add -QUESTION WORDS- when creating a question; plus short answers
 • 8.1 complementos en español e ingles.docx
 • 8. Complements to create longer sentences in future tense
 • 9. Speaking spanish through Hi Method and storytelling technique
 • 10. Read the story Roberto correrá.html
 • 11.1 writing page hoja de escritura.pdf
 • 11. Write the story Roberto will run a marathon.html
 • 12. Tell the story assignment.html
 • 13. How to use -Hi Method- Self study times.html

 • 3. The article -the-, vocabulary and plurals
 • 1. Plurals
 • 2. The article -the-
 • 3. Vowels sounds, consonants + vowels, pronunciation and intonation
 • 4. Activity Add the specific article for each plural or singular.html

 • 4. 3 easy steps to conjugate present tense verbs (regular)
 • 1.1 Poster -ar verbs- present .pdf
 • 1.2 Rectangle to practice AR present.pdf
 • 1. How to conjugate AR verbs in present tense
 • 2. How to formulate questions in present tense -ar verbs-
 • 3. Learn some common AR verbs. Pronunciation, spelling and intonation.
 • 4.1 Poster -er verbs- present .pdf
 • 4.2 Rectangle to practice ER present.pdf
 • 4. How to conjugate ER verbs in present tense
 • 5. Short Reading activity.html
 • 6. How to formulate questions in present tense -er verbs-
 • 7. Speaking spanish through Hi Method and storytelling technique Roberto corre.html
 • 8. Learn some common ER verbs pronunciation, spelling and intonation.
 • 9.1 Poster -ir verbs- present .pdf
 • 9.2 Rectangle to practice IR present.pdf
 • 9. How to conjugate IR verbs in present tense
 • 10. How to formulate questions in present tense -ir verbs-
 • 11. Learn some common IR verbs pronunciation, spelling and intonation

 • 5. 3 steps to conjugate SIMPLE PAST tense
 • 1.1 Poster -ar verbs- simple past.pdf
 • 1.2 Rectangle to practice -ar- simple past.pdf
 • 1. How to conjugate AR verbs in simple past tense
 • 2. How to formulate questions in simple past tense -ar verbs-
 • 3.1 Poster -er ir verbs- simple past.pdf
 • 3.2 Rectangle to practice er ir simple past.pdf
 • 3. How to conjugate ER & IR verbs in simple past tense
 • 4. How to formulate questions in simple past tense - ir er verbs-
 • 5. Speaking spanish through Hi Method and storytelling technique Roberto corrio
 • 6. Short Reading activity.html

 • 6. Irregular verb SER in present tense and SOME of its uses
 • 1.1 Poster -SER- present .pdf
 • 1.2 Rectangle to practice SER Presente.pdf
 • 1. Conjugation of verb ser in present tense
 • 2. How to formulate questions with irregular verb SER
 • 3. Speaking spanish through Hi Method and storytelling Roberto corre maratones
 • 4. Reading activity Roberto es deportista y corre maratones.html

 • 7. Course Conclusion
 • 1. What is next
 • 2. What are you going to do next to keep the momentum going.html
 • 3. Bonus lecture.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 32562
  حجم: 706 مگابایت
  مدت زمان: 82 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید