وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Secure Coding with OWASP in Go

سرفصل های دوره

Golang (Go) is used to build mission critical applications handling sensitive data. This course will teach you how to implement the most common security requirements and defenses recommended by OWASP in your Golong (Go) applications.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Software Security and Risk Principles
 • 1. The Fundamentals of Software Security
 • 2. Web Security and Go
 • 3. OWASP the Open Web Application Security Project and Go
 • 4. The OWASP Top 10
 • 5. Go and the OWASP Top 10 Proactive Controls
 • 6. Mapping Security Requirements with the OWASP ASVS
 • 7. Demo - Forking and Customizing the ASVS GitHub Repository
 • 8. Summary

 • 03. Input Validation
 • 01. Overview
 • 02. Whitelisting
 • 03. Boundary Checking
 • 04. Character Escaping
 • 05. Numeric Validation
 • 06. Checking for Null Bytes
 • 07. Checking for Newline Characters
 • 08. Checking for Path Alteration Characters
 • 09. Checking for Extended Utf8 Encoding
 • 10. Summary

 • 4. Output Encoding
 • 1. Overview
 • 2. An Intro to XSS
 • 3. Types of XSS Attack
 • 4. Demo - Preventing XSS Attacks with Output Encoding
 • 5. SQL Injection
 • 6. Summary

 • 05. Authentication and Password Management
 • 01. Overview
 • 02. Introduction to Authentication
 • 03. Types of Authentication
 • 04. Common Authentication Protocols
 • 05. Secure Communication Protocols
 • 06. Password Security Best Practices
 • 07. Password Storage Options
 • 08. Demo - Single Factor Authentication
 • 09. Password Policies
 • 10. Password Reset Functionality
 • 11. Demo - Multi Factor Authentication
 • 12. Summary

 • 6. Session Management
 • 1. Overview
 • 2. Session Management Controls
 • 3. Secure Session Identifiers
 • 4. Session Integrity
 • 5. Tokens and Logout
 • 6. Demo - Secure Session Management
 • 7. Summary

 • 7. Access Control
 • 1. Overview
 • 2. Files and Other Resources
 • 3. Protected URLs
 • 4. Protected Functions
 • 5. Direct Object References
 • 6. Services and Application Data
 • 7. Data Attributes and Policy Information
 • 8. Best Practices
 • 9. Summary

 • 8. Cryptographic Practices
 • 1. Overview
 • 2. Hashing
 • 3. Demo - Hashing
 • 4. Encryption
 • 5. NaCL
 • 6. Demo - Encryption
 • 7. Cryptographic Practices
 • 8. Summary

 • 09. Error Handling and Logging
 • 01. Overview
 • 02. Error Handling
 • 03. Effective Error Handling
 • 04. Logging
 • 05. Effective Logging
 • 06. Logging Best Practices
 • 07. Advanced Logging
 • 08. More Best Practices
 • 09. Ensuring Log File Integrity
 • 10. Summary

 • 10. Data Protection
 • 1. Overview
 • 2. Managing Sensitive Information
 • 3. Scrubbing URLs
 • 4. Information Is Power
 • 5. Encryption Is the Key
 • 6. Disable What You Dont Need
 • 7. Cache Protection
 • 8. Summary

 • 11. Communication Security
 • 1. Overview
 • 2. HTTP TLS
 • 3. Websockets
 • 4. Summary

 • 12. System Configuration
 • 1. Overview
 • 2. Demo - Directory Listings
 • 3. Remove Disable What You Dont Need
 • 4. Implement Better Security
 • 5. Asset Management System
 • 6. Summary

 • 13. Database Security
 • 1. Overview
 • 2. Best Practices
 • 3. Database Authentication
 • 4. Database Connections
 • 5. Parameterised Queries
 • 6. Stored Procedures
 • 7. Summary

 • 14. File Management
 • 1. Overview
 • 2. Best Practices
 • 3. Database Authentication
 • 4. Database Connections
 • 5. Parameterised Queries
 • 6. Stored Procedures
 • 7. Summary

 • 15. General Coding Practices
 • 1. Overview
 • 2. Memory Management
 • 3. Cross-site Request Forgery
 • 4. Regular Expressions
 • 5. Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18218
  حجم: 575 مگابایت
  مدت زمان: 259 دقیقه
  تاریخ انتشار: 31 مرداد 1402
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید