وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

SAP BTP For Beginners

سرفصل های دوره

Learn SAP's Business Technology Platform in detail by exploring the Tools and Services available in SAP BTP.


1. Introduction
 • 1. Introduction to the Course

 • 2. Introduction to SAP Business Technology Platform (BTP)
 • 1. What is a Technology Platform
 • 2. What is SAP Netweaver Platform (SAP NW)
 • 3. What is SAP Cloud Platform (SCP)
 • 4. What is SAP Business Technology Platform (BTP)
 • 5. Journey of SAP from Netweaver to BTP and Next

 • 3. Understanding SAP BTP in Detail
 • 1. What is Intelligent Enterprise means
 • 2. Connecting Experience and Operations Together
 • 3. SAP BTP Intelligent Enterprise Framework
 • 4. 4 Technology Pillars of SAP BTP
 • 5. Power of SAP BTP
 • 6. Benefits of SAP BTP

 • 4. Walkthru of SAP BTP Solutions
 • 1.1 SAP BTP Discovery Center.html
 • 1. Overview of SAP BTP Solutions
 • 2.1 SAP BTP Integration Category.html
 • 2. Walkthru of SAP BTP Integration
 • 3.1 SAP BTP Application Development and Automation.html
 • 3. Walkthru of SAP BTP Application Development and Automation
 • 4.1 SAP BTP Data and Analytics.html
 • 4. Walkthru of SAP BTP Data and Analytics
 • 5.1 SAP BTP AI.html
 • 5. Walkthru of SAP BTP Artificial Intelligence (AI)
 • 6. Example of Use of Services on SAP BTP

 • 5. SAP Cloud Environments
 • 1. What is Cloud Foundry
 • 2. What is SAP NEO

 • 6. SAP BTP Account Setup
 • 1.1 SAP BTP Regions.html
 • 1. SAP BTP Regions
 • 2.1 SAP BTP Providers.html
 • 2. SAP BTP Providers
 • 3.1 SAP BTP Estimator Tool.html
 • 3.2 SAP BTP Payment Models.html
 • 3. SAP BTP Payment Model
 • 4. Understanding SAP BTP Account Structures And Use cases

 • 7. SAP BTP Runtime Environments
 • 1. What is a Runtime
 • 2. What is a Platform
 • 3. Understanding SAP Cloud Foundry Environment
 • 4. Understanding SAP Kyma Runtime
 • 5. Understanding SAP ABAP Environment
 • 6. Deciding Factors to choose the Runtimes

 • 8. SAP BTP Programming Models
 • 1.1 CAP CDS.html
 • 1.2 CAP Docs.html
 • 1. SAP Cloud Application Programming Model (CAP)
 • 2. ABAP RESTful Application Programming Model (RAP)

 • 9. SAP BTP Development Tools
 • 1.1 BAS Tool.html
 • 1. Business Application Studio (BAS)
 • 2. ABAP Development Tools (ADT)
 • 3.1 Visual Studio Code (VSC Code Editor).html
 • 3. Visual Studio Code
 • 4. SAP BTP Cockpit

 • 10. SAP BTP in a Nutshell
 • 1. SAP BTP provides Intelligent, Sustainable Enterprise Platform
 • 2. Application Development in SAP BTP
 • 3. Integration in SAP BTP
 • 4. Data and Analytics in SAP BTP
 • 5. Artificial Intelligence (AI) in SAP BTP
 • 6. How SAP BTP brings value to Business
 • 7. Summary of SAP BTP
 • 8. Whats Next.html

 • 11. Bonus Section
 • 1. Bonus Lecture.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17689
  حجم: 1841 مگابایت
  مدت زمان: 275 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید