وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Salesforce Business Analyst Certification – Pass Fast

سرفصل های دوره

Prepare and Pass the Salesforce Certified Business Analyst Exam Quickly and Easily!


1. Introduction
 • 1.1 Trailmix to follow.html
 • 1. Welcome
 • 2.1 Business Analayst Exam Breakdown.xlsx
 • 2. Business Analyst Exam Guide Breakdown

 • 2. Customer Discovery
 • 1. What is a Business Analyst
 • 2. Business Analyst vs Administrator
 • 3. Drucker School of Business
 • 4. Customer Centric Discovery
 • 5. Challenge Framing and Scoping
 • 6. How Might We
 • 7. The Implementation Lifecycle
 • 8. The BAs Role in Implementation
 • 9. Journey Mapping
 • 10. Application Lifecycle Management (ALM)
 • 11. Salesforce Tools

 • 3. Collaboration with Stakeholders
 • 1. Project Orientation and Analysis
 • 2. Gap Analysis and Risk Analysis
 • 3. Introduction to Elicitation
 • 4. Elicitation Techniques 1
 • 5. Elicitation Techniques 2
 • 6. Elicitation Techniques 3
 • 7. Stakeholders
 • 8. Stakeholder Alignment
 • 9. Stakeholder Challenges and Tips
 • 10. Communication Skills
 • 11. Content Strategy
 • 12. Content Strategy Steps
 • 13. V2MOM
 • 14. Whiteboarding
 • 15. Trust
 • 16. Influencing Styles
 • 17. Empathy vs Sympathy
 • 18. Skilled Relationships
 • 19. Work Types
 • 20. Future State Design
 • 21. Prototyping
 • 22. Process Mapping
 • 23. Technical Debt
 • 24. Storytelling and Storyboarding
 • 25. Roadmapping
 • 26. Documentation Types
 • 27. Requirements and Scope Creep
 • 28. Must Have, Nice to Have, Great to Have
 • 29. SMART Framework
 • 30. Triple Constraints
 • 31. User Adoption

 • 4. Business Process Mapping
 • 1. Scoping
 • 2. Document like a Rock Star
 • 3. Business Process Documentation
 • 4. Documenting Business Processes
 • 5. Universal Process Notation (UPN)
 • 6. Diagramming
 • 7. Diagram Templates
 • 8. Governance
 • 9. Lean Governance
 • 10. Lean Governance Operating Models
 • 11. Jobs to be Done

 • 5. Requirements
 • 1. Requirements vs User Stories
 • 2. Scrum
 • 3. Kanban
 • 4. Scrum vs Kanban
 • 5. Scrum vs Kanban for Prioritisation
 • 6. Git and GitHub
 • 7. Requirements Version Control

 • 6. User Stories
 • 1. User Story Creation
 • 2. INVEST Framework
 • 3. Acceptance Criteria vs Definition of Done
 • 4. User Story Version Control

 • 7. User Acceptance Testing
 • 1. User Acceptance Testing
 • 2. Go and No-Go Decisions

 • 8. Conclusion
 • 1. Conclusion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17688
  حجم: 4730 مگابایت
  مدت زمان: 424 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید