وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ROS Demystified: A Beginner’s Roadmap

سرفصل های دوره

Learn the essentials required to build your own robot


1. Introduction
 • 1. About the Program
 • 2. Course Overview

 • 2. Introduction to Robotics
 • 1. What is a Robot
 • 2. Characteristics of a Robot
 • 3. Robot Classification
 • 4. Working with Service Robotics
 • 5. Applications of Robotics (Service)
 • 6. Introduction to Robotics.html

 • 3. Introduction to ROS
 • 1. What is Simulation
 • 2. Need for Simulation
 • 3. Simulation Environments for Robotics
 • 4. What is ROS
 • 5. Features of ROS
 • 6. ROS - Types, Distributions & Programming Languages
 • 7. Introduction to ROS.html

 • 4. Software Installation
 • 1. Installing Virtual Machine
 • 2. Installing Ubuntu
 • 3. Installing ROS
 • 4. Checking of ROS Installation
 • 5. Installing VS Code
 • 6. Explain Basic Movement

 • 5. Linux Basics
 • 1. Understanding File Hierarchy and Navigation
 • 2. Understanding File Permissions
 • 3. File and Folder Handling
 • 4. Administrative Management
 • 5. Package Management

 • 6. C++ Basics
 • 1. Enabling C++ Extensions
 • 2. Datatypes & Variables
 • 3. Loops
 • 4. Conditional Statements
 • 5. Linux and C++.html

 • 7. ROS BasicsEssentials
 • 1. Understanding Workspace
 • 2. Understanding Packages
 • 3. ROS Masters
 • 4. ROS Nodes
 • 5. ROS Messages
 • 6. ROS Topics
 • 7. ROS BasicsEssentials.html

 • 8. URDF setup
 • 1. Create Catkin Workspace
 • 2. Create Package
 • 3. What is URDF
 • 4. Creating URDF Base File and File Hierarchy
 • 5. Adding URDF Base Code

 • 9. Building Robot
 • 1. Building Robot Base
 • 2. Building Robot Wheels
 • 3. Joining Wheels and Base
 • 4. Test URDF File
 • 5. Creating Launch File and Launching Code
 • 6. Visualization using RViz
 • 7. URDF and Building Robot.html

 • 10. Gazebo Visualization
 • 1. Creating Macro-Based Files
 • 2. Programming Robots Macro File
 • 3. Programming Gazebo Macro File
 • 4. Converting Macro File to URDF
 • 5. Creating Launch Files and Folder
 • 6. Creating Launch File for Gazebo
 • 7. Creating Launch File for Environment
 • 8. Creating Robot World
 • 9. Launching Environment in Gazebo
 • 10. Gazebo Visualization.html

 • 11. Environment Building
 • 1. Building Indoor Environment
 • 2. Importing Maze into Gazebo
 • 3. Programming Launch Files for Maze

 • 12. Robot Components
 • 1. Creating Xacro files
 • 2. Motors

 • 13. Robot Movement & Teleoperation
 • 1. Topics List
 • 2. Movement of Robot
 • 3. Installing Dependencies
 • 4. Keyboard Control
 • 5. Environment Building , Robot Movement & Teleoperation.html
 • 6. Course Conclusion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 32548
  حجم: 2423 مگابایت
  مدت زمان: 285 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید