وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Real-Time Pornography Censorship with TensorFlow2 & WebRTC

سرفصل های دوره

Learn How to Successfully Train Custom Dataset and Combine NodeJS-TensorFlowJS-WebRTC for Censoring Pornography


1. Course Overview
 • 1. Projects Demo
 • 2. About The Course

 • 2. Brief Introduction
 • 1.1 1-Pornography Censorship & Challenges.pptx
 • 1. Pornography Censorship & Challenges
 • 2.1 2-TensorFlow 2 Object Detection.pptx
 • 2. TensorFlow 2 Object Detection
 • 3.1 3-Why not Using Image Classification.pptx
 • 3. Why not Using Image Classification
 • 4.1 4-Starting from Scratch to Implementation.pptx
 • 4. Starting from Scratch to Implementation

 • 3. Getting Ready
 • 1.1 1-Getting Ready.pptx
 • 1. Requirements HardwareSoftware
 • 2.1 1-Getting Ready.pptx
 • 2. The Secrets
 • 3.1 1-Getting Ready.pptx
 • 3. Download Resources
 • 4.1 1-Getting Ready.pptx
 • 4. Install NodeJS Framework
 • 5.1 1-Getting Ready.pptx
 • 5. Install Python Anaconda
 • 6.1 1-Getting Ready.pptx
 • 6. Configuring LabelImg
 • 7.1 1-Getting Ready.pptx
 • 7. Video to Image Converter
 • 8.1 1-Getting Ready.pptx
 • 8. Install Visual Studio Code
 • 9.1 1-Getting Ready.pptx
 • 9. Working with Google Colaboratory

 • 4. Train Dataset Using Method of Transfer Learning
 • 1.1 Collecting Dataset.rar
 • 1.2 Train Dataset Using Method of Transfer Learning.pptx
 • 1. Collecting Dataset
 • 2.1 Dataset Pre-Processing.rar
 • 2. Dataset Pre-Processing
 • 3.1 Image Labelling.rar
 • 3. Image Labelling
 • 4.1 Dataset Training.rar
 • 4. Dataset Training

 • 5. Pornography Censorship on Images
 • 1.1 1-Pornography Censorship on Images.pptx
 • 1.2 image-detection.rar
 • 1. Build The UI First!
 • 2. Get The App to Run
 • 3. Add The Controller to Censor Pornography on Image

 • 6. Pornography Censorship on Video
 • 1.1 2-Pornography Censorship on Video.pptx
 • 1.2 video-detection.rar
 • 1. Build The UI First!
 • 2. Get The App to Run
 • 3. Add The Controller to Censor Pornography on Video

 • 7. Pornography Censorship on Live Streaming
 • 1.1 3-Pornography Censorship on Live Streaming.pptx
 • 1.2 livestreaming-detection.rar
 • 1. Build The UI First!
 • 2. Get The App to Run
 • 3. Add The Controller to Censor Pornography on Live Streaming

 • 8. Pornography Censorship on Video CallConference
 • 1.1 4-Pornography Censorship on Video Call-Conference.pptx
 • 1.2 vidcall-detection.rar
 • 1. Build The UI First!
 • 2. Get The App to Run
 • 3. Add The Controller to Censor Pornography on Video CallConference
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29338
  حجم: 7786 مگابایت
  مدت زمان: 654 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید