وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Real-Life Approach: Revit INTERIOR Modeling & Documentation

سرفصل های دوره

Boost your career with Revit: Master Modeling, Scheduling, and Documentation for INTERIOR DESIGN Projects.


1 - 01 DRAFTING
 • 1 - Arranging Furniture in a Floor Plan Part 1
 • 1 - client-sketch.zip
 • 1 - start-here-interior-project.zip
 • 2 - Arranging Furniture in a Floor Plan Part 2
 • 3 - Develop the wall stud finishing design Part 2
 • 4 - Design and Model Wall Finishes Part 1
 • 4 - Here you can download PyRevit plugin.txt
 • 4 - wall-finish-materials.zip
 • 5 - Design and Model the Floor Finishes
 • 5 - Here you can download PyRevit plugin.txt
 • 5 - floor-finish.zip
 • 6 - Design and Model the Ceilings
 • 7 - Two Methods for Creating Wall Skirtings Modeling
 • 7 - wall-skirting.zip
 • 8 - Master the Art of Crafting Ceiling Cornices
 • 8 - cornice.zip
 • 8 - cornice-detail.zip
 • 9 - Designing a Lighting Plan and Placing Light Fixtures
 • 10 - Mastering Floor Plan Creation for Various Applications
 • 11 - Unlock the Potential of View Filters for Enhanced Drawings
 • 12 - Learn All About Creating and Utilizing Callouts
 • 13 - Crafting Interior Elevations for Every Room
 • 14 - Mastering View Templates Practical Application and Usage

 • 2 - 02 ANNOTATIONS
 • 15 - Developing Annotations for Wall Finish Plan
 • 16 - Developing Annotations for Floor Finish Plan
 • 17 - Developing Annotations for Plumbing Item Plan
 • 18 - Developing Annotations for Door Plan
 • 19 - Developing Annotations for Furniture Plan
 • 20 - Developing Annotations for Ceiling Plan

 • 3 - 03 SCHEDULES FOR MATERIAL ELEMENT QUANTITIES
 • 21 - Introduction to Schedules
 • 22 - Learn the power of Using Schedules to Quantify Materials and Items

 • 4 - 04 SHEETS
 • 23 - Place Drawings on The Sheets
 • 24 - Create Interior Elevation Sheet for Each Room part 1
 • 25 - Create Interior Elevation Sheet for Each Room part 2
 • 26 - Learn all About Legends Creation and Utilization
 • 27 - Discover Two Methods for Creating Keyplans
 • 28 - Final Lesson Learn how to make PDF from Sheets
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29337
  حجم: 5882 مگابایت
  مدت زمان: 397 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402
  دسته بندی محصول

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید