وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Reactive Spring Boot, 3rd Edition

سرفصل های دوره
 • 1 - Reactive Spring Boot - Introduction
 • 2 - Learning objectives
 • 3 - 1.1 Motivations for Reactive Programming
 • 4 - 1.2 Reactive Streams and Java 9 'Flow'
 • 5 - 1.3 Project Reactor
 • 6 - 1.4 The Spring Initializr
 • 7 - Learning objectives
 • 8 - 2.1 NoSQL with MongoDB
 • 9 - 2.2 SQL with R2DBC
 • 10 - 2.3 Transactions
 • 11 - Learning objectives
 • 12 - 3.1 Spring MVC-style HTTP Controllers
 • 13 - 3.2 Functional Reactive-style Controllers
 • 14 - 3.3 Server-Sent Events
 • 15 - Learning objectives
 • 16 - 4.1 A Simple Neverending Websocket Example
 • 17 - 4.2 JavaScript to Talk to It
 • 18 - Learning objectives
 • 19 - 5.1 The Reactive HTTP Client
 • 20 - 5.2 Reactor Error Handling
 • 21 - 5.3 Spring Cloud Circuitbreaker
 • 22 - 5.4 Service Hedging
 • 23 - Learning objectives
 • 24 - 6.1 Motivations
 • 25 - 6.2 Raw RSocket
 • 26 - 6.3 RSocket in Spring
 • 27 - Learning objectives
 • 28 - 7.1 Introducing GraphQL
 • 29 - 7.2 Introducing GraphQL Schema
 • 30 - 7.3 Introducing the Domain
 • 31 - 7.4 The Low Level 'RuntimeWiringConfigurer'
 • 32 - 7.5 Queries
 • 33 - 7.6 Mutations
 • 34 - 7.7 Subscriptions
 • 35 - Learning objectives
 • 36 - 8.1 Motivations
 • 37 - 8.2 HTTP
 • 38 - 8.3 RSocket
 • 39 - Learning objectives
 • 40 - 9.1 Motivations
 • 41 - 9.2 HTTP
 • 42 - 9.3 RSocket
 • 43 - Learning objectives
 • 44 - 10.1 Reactive Streams Specification
 • 45 - 10.2 Processing Data with Akka Actors
 • 46 - Learning objectives
 • 47 - 11.1 Motivations for Test-Driven Development
 • 48 - 11.2 Basic Testing
 • 49 - 11.3 Testing Data Tier
 • 50 - 11.4 Testing the Web Tier
 • 51 - 11.5 Testing a Client
 • 52 - 11.6 Microservice Testing
 • 53 - Reactive Spring Boot - Summary
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  شناسه: 7988
  حجم: 11878 مگابایت
  مدت زمان: 467 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید