وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

React Simplified – Advanced

سرفصل های دوره
 • 01 - Welcome - 1920x1080 3021K
 • 02 - Portals - 1920x1080 939K
 • 03 - forwardRef - 1920x1080 827K
 • 04 - Modal Introduction - 1920x1080 641K
 • 05 - Modal Walkthrough - 1920x1080 759K
 • 06 - Error Boundaries - 1920x1080 949K
 • 07 - Advanced Key Uses - 1920x1080 770K
 • 08 - Capture Event Listeners - 1920x1080 1011K
 • 09 - Date Picker Introduction - 1920x1080 748K
 • 10 - Date Picker Walkthrough - 1920x1080 802K
 • 11 - useLayoutEffect - 1920x1080 743K
 • 12 - useDebugValue - 1920x1080 703K
 • 13 - useId - 1920x1080 810K
 • 14 - useImperativeHandle - 1920x1080 653K
 • 15 - useCallback As Ref - 1920x1080 700K
 • 16 - Infinite Scroll Project Introduction - 1920x1080 694K
 • 17 - Infinite Scroll Project Walkthrough - 1920x1080 851K
 • 18 - useEffectEvent - 1920x1080 674K
 • 19 - CSS Modules - 1920x1080 664K
 • 20 - CSS In JS - 1920x1080 643K
 • 21 - Utility CSS - 1920x1080 731K
 • 22 - CSS Frameworks - 1920x1080 966K
 • 23 - Comparing CSS Options - 1920x1080 726K
 • 24 - PropTypes - 1920x1080 630K
 • 25 - TypeScript Setup And Props - 1920x1080 659K
 • 26 - TypeScript useState - 1920x1080 570K
 • 27 - TypeScript useRef - 1920x1080 663K
 • 28 - TypeScript useReducer - 1920x1080 728K
 • 29 - TypeScript useContext - 1920x1080 765K
 • 30 - TypeScript Generic Components - 1920x1080 645K
 • 31 - Google Calendar Clone Introduction - 1920x1080 656K
 • 32 - Google Calendar Clone Walkthrough - 1920x1080 612K
 • 33 - Dev Tools Profiler - 1920x1080 404K
 • 34 - React.memo - 1920x1080 438K
 • 35 - PureComponent - 1920x1080 409K
 • 36 - Handling Large Lists - 1920x1080 596K
 • 37 - Setup Vitest And React Testing Library - 1920x1080 713K
 • 38 - Vitest - 1920x1080 738K
 • 39 - React Testing Library - 1920x1080 785K
 • 40 - Mocking API Calls - 1920x1080 792K
 • 41 - Component Testing Project Introduction - 1920x1080 745K
 • 42 - Component Testing Project Walkthrough - 1920x1080 839K
 • 43 - Hook Testing Project Introduction - 1920x1080 615K
 • 44 - Hook Testing Project Walkthrough - 1920x1080 849K
 • 45 - Router Testing Project Introduction - 1920x1080 737K
 • 46 - Router Testing Project Walkthrough - 1920x1080 878K
 • 47 - As Prop - 1920x1080 728K
 • 48 - Context Organization - 1920x1080 820K
 • 49 - Toast Project Introduction - 1920x1080 631K
 • 50 - Toast Project Walkthrough - 1920x1080 672K
 • 51 - Use Less useEffect - 1920x1080 536K
 • 52 - Controlled Vs Uncontrolled Components - 1920x1080 783K
 • 53 - Compound Components - 1920x1080 796K
 • 54 - React Folder Structure - 1920x1080 1010K
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 19326
  حجم: 17109 مگابایت
  مدت زمان: 575 دقیقه
  تاریخ انتشار: 21 شهریور 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید