وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

React Router (v6) – The Complete Guide

سرفصل های دوره

Master React Router API with practical best practices. Learn component-based routing, authentication scenarios, and more


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Requirements
 • 3. React Project Setup
 • 4. Server Demo Walk-through

 • 2. Basic concepts
 • 1. Using Browser Router Element
 • 2. Declaring Paths
 • 3. Styling Paths
 • 4. 404 Not Found Routes
 • 5. Redirecting 404 Routes

 • 3. Navigation and Links
 • 1. Navigation
 • 2. Handling states of active NavLink

 • 4. Advanced Routing
 • 1. Nested Routes with Outlet
 • 2. Fetching Data via Nested Routes
 • 3. Relative and Absolute Navigation
 • 4. Dynamic Routes
 • 5. Accessing Route Params
 • 6. Fetching Data with Route Params
 • 7. Implementing Programmatic Navigation
 • 8. Passing State along Navigation
 • 9. Navigation Deltas Concepts
 • 10. Domain-Driven Routes
 • 11. Restricting Access to Routes

 • 5. Routing techniques for CRUD operations
 • 1. a Second Approach of Relative Paths
 • 2. Using Link with Nested Routes
 • 3. Creating a New Book
 • 4. Redirecting after Creating Books
 • 5. Reading an Existing Book
 • 6. Updating a Book
 • 7. Deleting a Book
 • 8. Using Search Params
 • 9. Linking UI state with Search Params States
 • 10. Rendering UI with Search Params
 • 11. Adding Page Scrolling upon Route Changes
 • 12. Object-based Route Setup

 • 6. Next steps
 • 1. Recap and Next Steps
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17682
  حجم: 1405 مگابایت
  مدت زمان: 214 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید