وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

React Native: Beginner Practical Guide [2023]

سرفصل های دوره

Build a cross platform app for iOS and Android using React Native CLI


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. How to use this course.html
 • 3. If you get stuck and errors.html
 • 4. Things change and technologies keep evolving.html

 • 2. Setting in up requirements
 • 1. Course Requirements
 • 2. What is React Native
 • 3. Expo CLI or React Native CLI
 • 4. Installing NodeJS
 • 5. Setting Up Development Environment
 • 6. Setting Up Android
 • 7. Setting Up iOS
 • 8. Code Editor
 • 9. Installing Extensions for Rapid Coding

 • 3. Creating Your First React Native App
 • 1. Create a React Native Project
 • 2. Running on iOS Simulator
 • 3. Running on Android Emulator
 • 4. Running on your Mobile Devices using Vysor
 • 5. Hello World App and Logging
 • 6. Debugging with Chrome
 • 7. Debugging with VSCode

 • 4. Start Building our Movie App
 • 1. Getting Movie Data - API Overview
 • 2. Creating Movie App Project
 • 3. Create Data Service - Display Popular Movies
 • 4. Display Movie Data
 • 5. Using Effects
 • 6. Services Error Handling
 • 7. Refactoring

 • 5. Movies App Home Section
 • 1. Creating Home Screen Component
 • 2. Latest Movies Image Slider
 • 3. Styling Movies Image Slider
 • 4. Working with Movie Lists - Carousels
 • 5. Create List Component
 • 6. Create Card Component
 • 7. Image Placeholder in Card Component
 • 8. Type Checking in React Native
 • 9. Adding ScrollView to Scroll Home Screen
 • 10. Popular TV Shows - Family Movies - Documentaries
 • 11. Refactoring
 • 12. Add Loading Spinner
 • 13. Add Error Component

 • 6. Movies App Navigation
 • 1. Installing React Native Navigation
 • 2. Creating a Stack Navigator
 • 3. Navigate to Movie Details Component

 • 7. Movies App Movie Detail
 • 1. Movies Detail Overview
 • 2. Pass Selected Movie Data to Details Component
 • 3. Movie Details Service
 • 4. Movie Title and Genres
 • 5. Movie Star-Rating Component
 • 6. Using Icons in React Native
 • 7. Movie Description and Release Date
 • 8. Movie Play Button
 • 9. Video Player Modal
 • 10. Play a Movie within a Modal
 • 11. Modal Closing Logic

 • 8. Movies App Navigation Bar
 • 1. Add Navigation Bar
 • 2. Home Screen Navigation
 • 3. Refactoring

 • 9. Movies App Search Movies
 • 1. Search Movies and TV Shows Service
 • 2. Search Movie Screen
 • 3. Search Form
 • 4. Search Results
 • 5. Merging Movies and TV Shows Results

 • 10. Movie App Final Touches
 • 1. App Theming
 • 2. Styling Fixes
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18404
  حجم: 4782 مگابایت
  مدت زمان: 463 دقیقه
  تاریخ انتشار: 3 شهریور 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید