وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Python Programming and Computer Science: Class XII (CBSE)

سرفصل های دوره

Master Python Programming and Computer Science Concepts for Class XII


1. Introduction
 • 1. Introduction.html
 • 2. Introduction to the function and working with function
 • 3. Passing Function as Argument and Using Google Celebratory for Python
 • 4. Using Google Celebratory with your Android Mobile, Mutability and Immutability
 • 5. Passing Sequence (String, List and Dictionary) to the Function and Using Library
 • 6. Default Argument and Positional Argument in function
 • 7. Introduction to the Recursion in Python
 • 8. Recursion Based Program Practice I
 • 9. Recursion Based Program Practice II
 • 10. Fibonacci Series Program by recursion
 • 11. Binary Search Program using recursion

 • 2. Python Library
 • 1. Intro to the Python Library and it use

 • 3. File Handling in Python
 • 1. Introduction to File and file handling in Python
 • 2. Reading Text File
 • 3. Writing a Text File with Different modes
 • 4. Absolute and Relative Path of File And Standard Errors
 • 5. How to reverse file contents
 • 6. Basic File Handling Operation on Binary File
 • 7. Searching and Replacing in Binary file
 • 8. Searching and updating File contents by Pickle module
 • 9. Intro to CSV File and Related Operations
 • 10. Writing and Reading CSV using Dictionary

 • 4. Data Structure with Python
 • 1. Introduction to Data Structure
 • 2. Implementing Stack Using List in Python
 • 3. Implementing Queue Using List
 • 4. Algorithm of Stack in Python
 • 5. Algorithm of Queue

 • 5. Database Connectivity using Python
 • 1. About MySQL As Database interface software
 • 2. Installation of MySQL
 • 3. Using Pycharm for MySQL and Python Connectivity
 • 4. Connecting MySQL with Python Program
 • 5. Inserting Records in MySQL using Python Program
 • 6. Updating Tuples in MySQL using Python Program
 • 7. Deleting Records in MySQL using Python Program
 • 8. Searching records in MySQL using Python Program
 • 9. Display Data by fetchone() and fetchall() and recount in Python Program

 • 6. Projects
 • 1. Dice Rolling Program
 • 2. Student Database and connectivity Program
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17679
  حجم: 4849 مگابایت
  مدت زمان: 584 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید